Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Actualiteitentoets

Zoals gebruikelijk verschijnt de actualiteitentoets dit schooljaar weer zeven maal, met een A-versie voor de Havo / Vwo leerlingen en een B-versie voor het Vmbo. Beide toetsen bevatten steeds zestien vragen over de actuele gebeurtenissen van de voorafgaande weken. Het doel is om leerlingen te stimuleren regelmatig het nieuws te volgen; niet alleen belangrijk voor het vak Maatschappijleer, maar in bredere zin ook voor het ontwikkelen van een kritische denkhouding bij de leerlingen.

De toets wordt steeds op dinsdagochtend na 11:00 uur in de docentenportal geplaatst volgens onderstaand schema.
 
  • Week 38, dinsdag 15 september 2020
  • Week 45, dinsdag 3 november 2020
  • Week 50, dinsdag 8 december 2020
  • Week 4, dinsdag 19 januari 2021
  • Week 11, dinsdag 9 maart 2021
  • Week 16, dinsdag 13 april 2021
  • Week 22, dinsdag 18 mei 2021
 
Meer informatie en tips voor het gebruik van de toets in de klas vindt u ook in de portal.
Wilt u een voorbeeld zien van de actualiteitentoets? Klik dan hier om de laatste actualiteitentoets van het schooljaar 2018-2019 te bekijken.

Tips en aanwijzingen actualiteitentoets

De actualiteitentoets is hét middel om leerlingen te leren het nieuws te volgen. Wij bieden u hier (.pdf) enkele tips en aanwijzingen hoe u de toets kunt inpassen in uw lesprogramma.

Er is een A- en een B-versie van de actualiteitentoets. Globaal gesproken zijn de A-vragen geschikt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo. De B-vragen zijn meer afgestemd op de derde klassen havo en vwo en op het vmbo.