Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Actualiteitentoets

Alle gebruikers van de docentenportal kunnen gebruikmaken van de actualiteitentoets. Zoals gebruikelijk verschijnt de actualiteitentoets zeven maal per schooljaar met een A- en B-versie die elk 16 vragen bevatten. 
De actualiteitentoets wordt steeds op dinsdagochtend geplaatst volgens onderstaand schema.

  • week 38 - 19 september (introductietoets)
  • week 45 - 7 november
  • week 50 - 12 december
  • week 4 - 23 januari
  • week 11 - 13 maart
  • week 16- 17 april
  • week 22 - 29 mei
     

Wilt u een voorbeeld zien van de actualiteitentoets? Klik dan hier om de laatste actualiteitentoets van het schooljaar 2016-2017 te bekijken.

Didactische aanwijzingen

De actualiteitentoets is hét middel om leerlingen te leren het nieuws te volgen. Wij bieden u hier enkele suggesties
hoe u de toets kunt inpassen in uw lesprogramma.
Er is een A- en een B-versie van de actualiteitentoets. Globaal gesproken zijn de A-vragen geschikt voor 4/5 havo,
4/5/6 vwo en 1/2/3 mbo. De B-vragen zijn meer afgestemd op de derde klassen havo en vwo en op het vmbo.