Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Actualiteitentoets

Alle gebruikers van de docentenportal kunnen gebruikmaken van de actualiteitentoets. Zoals gebruikelijk verschijnt de actualiteitentoets zeven maal per schooljaar met een A- en B-versie die elk 16 vragen bevatten. 
De actualiteitentoets wordt steeds op dinsdagochtend geplaatst volgens onderstaand schema.

  • week 38 - 18 september
  • week 45 - 6 november
  • week 50 - 11 december
  • week 4 - 22 januari
  • week 11 - 12 maart
  • week 16- 16 april
  • week 22 - 28 mei
     

Wilt u een voorbeeld zien van de actualiteitentoets? Klik dan hier om de laatste actualiteitentoets van het schooljaar 2017-2018 te bekijken.

Tips en aanwijzingen actualiteitentoets

De actualiteitentoets is hét middel om leerlingen te leren het nieuws te volgen. Wij bieden u hier (.docx) enkele tips en aanwijzingen hoe u de toets kunt inpassen in uw lesprogramma.

Er is een A- en een B-versie van de actualiteitentoets. Globaal gesproken zijn de A-vragen geschikt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo. De B-vragen zijn meer afgestemd op de derde klassen havo en vwo en op het vmbo.