Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Actualiteitentoets

Alle gebruikers van de docentenportal kunnen gebruikmaken van de actualiteitentoets. Zoals gebruikelijk verschijnt de actualiteitentoets zeven maal per schooljaar met een A- en B-versie die elk 16 vragen bevatten. De actualiteitentoets wordt steeds op dinsdagochtend geplaatst volgens onderstaand schema.

  • Week 38, dinsdag 17 september 2019
  • Week 45, dinsdag 5 november 2019
  • Week 50, dinsdag 10 december 2019
  • Week 4, dinsdag 21 januari 2020
  • Week 11, dinsdag 10 maart 2020
  • Week 16, dinsdag 14 april 2020 TOETS VERVALT
  • Week 22, dinsdag 26 mei 2020 TOETS VERVALT
 

Wilt u een voorbeeld zien van de actualiteitentoets? Klik dan hier om de laatste actualiteitentoets van het schooljaar 2018-2019 te bekijken.

Tips en aanwijzingen actualiteitentoets

De actualiteitentoets is hét middel om leerlingen te leren het nieuws te volgen. Wij bieden u hier (.docx) enkele tips en aanwijzingen hoe u de toets kunt inpassen in uw lesprogramma.

Er is een A- en een B-versie van de actualiteitentoets. Globaal gesproken zijn de A-vragen geschikt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo. De B-vragen zijn meer afgestemd op de derde klassen havo en vwo en op het vmbo.