Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe katernen Maatschappijkunde

Dit jaar verschijnen er twee nieuwe examenkaternen voor niveau BB: Werk en Pluriforme samenleving. De inhoud is volledig geactualiseerd met nieuwe bronnen, foto’s en opdrachten. Deze katernen bereiden leerlingen voor op de schoolexamens over deze twee domeinen. Dankzij de overzichtelijke opbouw die we hebben gehandhaafd, worden leerlingen perfect voorbereid op hun examens. 

De syllabuscomissie van het CvTE is bezig met het opstellen van een vernieuwd eindexamenprogramma, waarin bijvoorbeeld de verschillen tussen BB en KGT duidelijker naar voren komen. Deze syllabus ligt ten grondslag aan de vernieuwing van onze Examenkaternen die getoetst worden op de Centrale Examens. Zodra de syllabus definitief is vastgesteld, kunnen we met de ontwikkeling van de overige katernen aan de slag: Politiek, Criminaliteit en Media. Deze domeinen worden voor het eerst getoetst in het schooljaar 2021-2022. Deze katernen kunt u voorjaar 2021 verwachten. 

Examenkaternen BB

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  • De examenkaternen vormen de perfecte lesmethode voor leerlingen die in de bovenbouw van het Vmbo het vak Maatschappijkunde volgen. Er zijn aparte uitgaven voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg.
   De les-werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten.
   Mede door de vele examenopgaven worden leerlingen uitstekend voorbereid op het Schoolexamen en het Centraal Examen.

                 

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022.

   Ondersteunend materiaal

   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek. Deze docentenhandleidingen staan ook in de docentenportal.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-098-7 art 1082
€ 16,00
Docentenhandleiding Politiek BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-120-5 art 1083
€ 11,50 N.v.t.
Criminaliteit BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-100-7 art 1086
€ 16,00
Docentenhandleiding Criminaliteit BB 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-162-5 art 1087
€ 11,50 N.v.t.
Massamedia BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-104-5 art 1090
€ 16,00
Docentenhandleiding Massamedia BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-116-8 art 1091
€ 11,50 N.v.t.
Werk BB - 5e druk
ISBN: 978-90-8674-368-1 art 1164
€ 16,50
Docentenhandleiding Werk BB 5e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-369-8 art 1165
€ 11,50 N.v.t.
Pluriforme samenleving BB - 5e druk
ISBN: 978-90-8674-364-3 art 1168
€ 16,50
Docentenhandleiding Pluriforme samenleving BB 5e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-365-0 art 1169
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2020-2021
ISBN: art 8004
€ 25,75 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2021-2022 (beschikbaar vanaf 1 augustus)
ISBN: art 8005
€ 26,50 N.v.t.