Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe verschijningsdata Maatschappijkunde

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is, zoals we al eerder gemeld hebben, bezig met een herziening van de syllabus voor Maatschappijkunde. Deze syllabus beschrijft de specificaties van de eindtermen per niveau en is dus van belang voor het eindexamen. Aanvankelijk zou de aangepaste syllabus in voorjaar 2019 verschijnen, maar door vertraging van het project heeft het CvTE de verschijningsdatum met een jaar uitgesteld naar voorjaar 2020. Het eerste schooljaar dat de vernieuwde syllabus in het Centraal Schriftelijk worden afgetoetst is daarmee verschoven naar 2021-2022.

Als ontwikkelaars van examenkaternen voor Maatschappijkunde zijn wij afhankelijk van de inhoud van de syllabus en dus zijn wij genoodzaakt de uitgave van de nieuwe katernen ook een jaar uit te stellen. De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022. De nieuwe examenkaternen zullen perfect aansluiten op de vernieuwde syllabus en dus kunt u uw leerlingen een gedegen voorbereiding bieden op het centraal examen van 2022.

Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.

Examenkaternen BB

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  • De Examenkaternen vormen de perfecte lesmethode voor leerlingen die in de bovenbouw van het Vmbo het vak Maatschappijkunde volgen. Er zijn aparte uitgaven voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg.
   De les-werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten.
   Mede door de vele examenopgaven worden leerlingen uitstekend voorbereid op het Schoolexamen en het Centraal Examen.

                 

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   Voor zowel KGT als BB zijn de katernen Politiek en Massamedia in 2013 herzien en geactualiseerd; in juli 2014 gevolgd door de herziene katernen Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022.

   Ondersteunend materiaal

   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-098-7 art 1082
€ 16,00
Docentenhandleiding Politiek BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-120-5 art 1083
€ 11,50 N.v.t.
Criminaliteit BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-100-7 art 1086
€ 16,00
Docentenhandleiding Criminaliteit BB 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-162-5 art 1087
€ 11,50 N.v.t.
Massamedia BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-104-5 art 1090
€ 16,00
Docentenhandleiding Massamedia BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-116-8 art 1091
€ 11,50 N.v.t.
Werk BB - 4e druk LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-144-1 art 1094
€ 14,90
Docentenhandleiding Werk BB 4e druk - gedrukte versie LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-180-9 art 1095
€ 11,00 N.v.t.
Werk BB - 5e druk (beschikbaar vanaf 15 juli 2020)
ISBN: 978-90-8674-368-1 art 1164
€ 16,00
Docentenhandleiding Werk BB 5e druk - gedrukte versie (beschikbaar vanaf augustus 2020)
ISBN: 978-90-8674-369-8 art 1165
€ 11,50 N.v.t.
Multiculturele samenleving BB - 4e druk LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-146-5 art 1098
€ 14,90
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving BB 4e druk - gedrukte versie LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-163-2 art 1099
€ 11,00 N.v.t.
Multiculturele samenleving BB - 5e druk (beschikbaar vanaf 15 juli 2020)
ISBN: 978-90-8674-364-3 art 1168
€ 16,00
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving BB 5e druk - gedrukte versie (beschikbaar vanaf augustus 2020)
ISBN: 978-90-8674-365-0 art 1169
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2019-2020
ISBN: art 8003
€ 27,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2020-2021 (beschikbaar vanaf augustus 2020)
ISBN: art 8004
€ 25,75 N.v.t.