Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Examenkaternen BB

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's
  • De Examenkaternen vormen de perfecte lesmethode voor leerlingen die in de bovenbouw van het Vmbo het vak Maatschappijkunde volgen. Er zijn aparte uitgaven voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg.
   De les-werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten.
   Mede door de vele examenopgaven worden leerlingen uitstekend voorbereid op het Schoolexamen en het Centraal Examen.

                 

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   Voor zowel KGT als BB zijn de katernen Politiek en Massamedia in 2013 herzien en geactualiseerd; in juli 2014 gevolgd door de herziene katernen Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In 2020 worden alle examenkaternen herzien.

   Ondersteunend materiaal

   Bij de methode hoort de gratis themasite www.themasvmbo-maatschappijkunde.nl met veel extra opdrachten, begrippen en een proeftoets. Doordat de opdrachten interactief zijn, krijgt de leerling meteen te zien of een antwoord goed of fout is.
   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek.

  • Leerlingensite

   Op www.themasvmbo-maatschappijkunde.nl staan talloze interactieve opdrachten en proeftoetsen. Elk jaar ontvangt elke docent die onze methode gebruikt de inloggegevens. Deze zijn ook per of telefonisch (tel. 075-6217291) bij ons op te vragen.

    

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-098-7 art 1082
€ 14,90
Docentenhandleiding Politiek BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-120-5 art 1083
€ 11,00 N.v.t.
Criminaliteit BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-100-7 art 1086
€ 14,90
Docentenhandleiding Criminaliteit BB 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-162-5 art 1087
€ 11,00 N.v.t.
Massamedia BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-104-5 art 1090
€ 14,90
Docentenhandleiding Massamedia BB - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-116-8 art 1091
€ 11,00 N.v.t.
Werk BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-144-1 art 1094
€ 14,90
Docentenhandleiding Werk BB 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-180-9 art 1095
€ 11,00 N.v.t.
Multiculturele samenleving BB - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-146-5 art 1098
€ 14,90
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving BB 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-163-2 art 1099
€ 11,00 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2019-2020 (beschikbaar vanaf augustus 2019)
ISBN: art 8003
€ 27,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2018-2019
ISBN: art 8002
€ 25,00 N.v.t.