Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe verschijningsdata Maatschappijkunde

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is, zoals we al eerder gemeld hebben, bezig met een herziening van de syllabus voor Maatschappijkunde. Deze syllabus beschrijft de specificaties van de eindtermen per niveau en is dus van belang voor het eindexamen. Aanvankelijk zou de aangepaste syllabus in voorjaar 2019 verschijnen, maar door vertraging van het project heeft het CvTE de verschijningsdatum met een jaar uitgesteld naar voorjaar 2020. Het eerste schooljaar dat de vernieuwde syllabus in het Centraal Schriftelijk worden afgetoetst is daarmee verschoven naar 2021-2022.

Als ontwikkelaars van examenkaternen voor Maatschappijkunde zijn wij afhankelijk van de inhoud van de syllabus en dus zijn wij genoodzaakt de uitgave van de nieuwe katernen ook een jaar uit te stellen. De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022. De nieuwe examenkaternen zullen perfect aansluiten op de vernieuwde syllabus en dus kunt u uw leerlingen een gedegen voorbereiding bieden op het centraal examen van 2022.

Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.

Examenkaternen KGT

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's
  • De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De leswerkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema's en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.


                

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   Voor zowel KGT als BB zijn de katernen Politiek en Massamedia in 2013 herzien en geactualiseerd. In juli 2014 zijn de herziene katernen Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving verschenen.

   De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022.

   Ondersteunend materiaal

   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek.

  • Erratum Examenkatern Werk Vmbo KGT

   In een aantal exemplaren van het Examenkatern Werk van KGT is een deel van bladzijde 31 weggevallen. De volledige bladzijde kunt u via deze link downloaden.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-080-2 art 1080
€ 17,00
Docentenhandleiding Politiek KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-118-2 art 1081
€ 11,50 N.v.t.
Criminaliteit KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-099-4 art 1084
€ 17,00
Docentenhandleiding Criminaliteit KGT 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-158-8 art 1085
€ 11,50 N.v.t.
Werk KGT - 4e druk LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-137-3 art 1092
€ 15,90
Docentenhandleiding Werk KGT 4e druk - gedrukte versie LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-170-0 art 1093
€ 11,00 N.v.t.
Werk KGT - 5e druk (beschikbaar vanaf 15 juli 2020)
ISBN: 978-90-8674-366-7 art 1162
€ 17,00
Docentenhandleiding Werk KGT 5e druk - gedrukte versie (beschikbaar vanaf 15 juli 2020)
ISBN: 978-90-8674-367-4 art 1163
€ 11,50 N.v.t.
Massamedia KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-103-8 art 1088
€ 17,00
Docentenhandleiding Massamedia KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-114-4 art 1089
€ 11,50 N.v.t.
Multiculturele samenleving KGT - 4e druk LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-138-0 art 1096
€ 15,90
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving KGT 4e druk - gedrukte versie LET OP ER IS EEN 5e druk
ISBN: 978-90-8674-159-5 art 1097
€ 11,00 N.v.t.
Multiculturele samenleving KGT - 5e druk (beschikbaar vanaf 15 juli 2020)
ISBN: 978-90-8674-362-9 art 1166
€ 17,00
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving KGT 5e druk - gedrukte versie (beschikbaar vanaf augustus 2020)
ISBN: 978-90-8674-363-6 art 1167
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2019-2020
ISBN: art 8003
€ 27,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2020-2021 (beschikbaar vanaf augustus 2020)
ISBN: art 8004
€ 25,75 N.v.t.