Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe katernen Maatschappijkunde

Dit jaar verschijnen er twee nieuwe examenkaternen voor niveau KGT: Werk en Pluriforme samenleving. De inhoud is volledig geactualiseerd met nieuwe bronnen, foto’s en opdrachten. Deze katernen bereiden leerlingen voor op de schoolexamens over deze twee domeinen. Dankzij de overzichtelijke opbouw die we hebben gehandhaafd, worden leerlingen perfect voorbereid op hun examens. 

De syllabuscomissie van het CvTE is bezig met het opstellen van een vernieuwd eindexamenprogramma, waarin bijvoorbeeld de verschillen tussen BB en KGT duidelijker naar voren komen. Deze syllabus ligt ten grondslag aan de vernieuwing van onze Examenkaternen die getoetst worden op de Centrale Examens. Zodra de syllabus definitief is vastgesteld, kunnen we met de ontwikkeling van de overige katernen aan de slag: Politiek, Criminaliteit en Media. Deze domeinen worden voor het eerst getoetst in het schooljaar 2021-2022. Deze katernen kunt u voorjaar 2021 verwachten.

Examenkaternen KGT

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's
  • De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De leswerkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema's en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.


                

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   Voor zowel KGT als BB zijn de katernen Politiek en Massamedia in 2013 herzien en geactualiseerd. In juli 2014 zijn de herziene katernen Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving verschenen.

   De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022.

   Ondersteunend materiaal

   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek. Deze docentenhandleidingen staan ook in de docentenportal.

  • Erratum Examenkatern Werk Vmbo KGT

   In een aantal exemplaren van het Examenkatern Werk van KGT is een deel van bladzijde 31 weggevallen. De volledige bladzijde kunt u via deze link downloaden.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-080-2 art 1080
€ 17,00
Docentenhandleiding Politiek KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-118-2 art 1081
€ 11,50 N.v.t.
Criminaliteit KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-099-4 art 1084
€ 17,00
Docentenhandleiding Criminaliteit KGT 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-158-8 art 1085
€ 11,50 N.v.t.
Werk KGT - 5e druk
ISBN: 978-90-8674-366-7 art 1162
€ 17,50
Docentenhandleiding Werk KGT 5e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-367-4 art 1163
€ 11,50 N.v.t.
Massamedia KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-103-8 art 1088
€ 17,00
Docentenhandleiding Massamedia KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-114-4 art 1089
€ 11,50 N.v.t.
Pluriforme samenleving KGT - 5e druk
ISBN: 978-90-8674-362-9 art 1166
€ 17,50
Docentenhandleiding Pluriforme samenleving KGT 5e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-363-6 art 1167
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2020-2021
ISBN: art 8004
€ 25,75 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2021-2022 (beschikbaar vanaf 1 augustus)
ISBN: art 8005
€ 26,50 N.v.t.