Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Examenkaternen KGT

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's
  • De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De leswerkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema's en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.


                

    

  • Vijf katernen

   Er zijn vijf Examenkaternen Maatschappijkunde: Politiek, Massamedia, Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving.
   In de BB-katernen omvat ieder hoofdstuk twee pagina’s lestekst, inclusief enkele basisvragen, gevolgd door drie pagina’s gevarieerde opdrachten, aan de hand van bronnen, infographics en schema’s en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.
   De KGT-katernen hebben dezelfde opzet maar bevatten meer lestekst en hebben daarom per hoofdstuk twee of drie paragrafen, met totaal vier pagina’s opdrachten en een afsluitende begrippenlijst en invulsamenvatting.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijkunde.
   Voor zowel KGT als BB zijn de katernen Politiek en Massamedia in 2013 herzien en geactualiseerd. In juli 2014 zijn de herziene katernen Criminaliteit, Werk en Multiculturele Samenleving verschenen.
   In 2020 worden alle examenkaternen herzien.

   Ondersteunend materiaal

   Bij de methode hoort de gratis themasite www.themasvmbo-maatschappijkunde.nl met veel extra opdrachten, begrippen en een proeftoets. Doordat de opdrachten interactief zijn, krijgt de leerling meteen te zien of een antwoord goed of fout is.
   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het boek.

  • Leerlingensite

   Op www.themasvmbo-maatschappijkunde.nl staan talloze interactieve opdrachten en proeftoetsen. Elk jaar ontvangt elke docent die onze methode gebruikt de inloggegevens. Deze zijn ook per of telefonisch (tel. 075-6217291) bij ons op te vragen.

   Erratum Examenkatern Werk Vmbo KGT

   In een aantal exemplaren van het Examenkatern Werk van KGT is een deel van bladzijde 31 weggevallen. De volledige bladzijde kunt u via deze link downloaden.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Politiek KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-080-2 art 1080
€ 15,90
Docentenhandleiding Politiek KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-118-2 art 1081
€ 11,00 N.v.t.
Criminaliteit KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-099-4 art 1084
€ 15,90
Docentenhandleiding Criminaliteit KGT 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-158-8 art 1085
€ 11,00 N.v.t.
Werk KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-137-3 art 1092
€ 15,90
Docentenhandleiding Werk KGT 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-170-0 art 1093
€ 11,00 N.v.t.
Massamedia KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-103-8 art 1088
€ 15,90
Docentenhandleiding Massamedia KGT - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-114-4 art 1089
€ 11,00 N.v.t.
Multiculturele samenleving KGT - 4e druk
ISBN: 978-90-8674-138-0 art 1096
€ 15,90
Docentenhandleiding Multiculturele samenleving KGT 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-159-5 art 1097
€ 11,00 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2019-2020 (beschikbaar vanaf augustus 2019)
ISBN: art 8003
€ 27,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2018-2019
ISBN: art 8002
€ 25,00 N.v.t.