Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Herziening Maatschappijkunde uitgesteld

Kopafbeelding

In tegenstelling tot onze eerdere aankondiging verschijnen alle herziene katernen Maatschappijkunde in juli 2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft ons laten weten dat de syllabus voor Maatschappijkunde wordt geactualiseerd. In de syllabus staan de specificaties van de eindtermen per niveau.

Wij zijn blij met een actualisatie, omdat de examenstof daarmee beter aansluit op deze tijd en de leefwereld van de leerling. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van de media, die nu niet in het examenprogramma zijn opgenomen. De syllabus verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019. We vinden het erg belangrijk dat de boeken die we uitgeven voldoen aan de laatste exameneisen.

De voor het komend schooljaar aangekondigde nieuwe katernen Politiek, Criminaliteit en Media verschijnen daarom in juli 2020, samen met Pluriforme samenleving en Werk. Dit geldt zowel voor KGT als Basisberoepsniveau. Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.