Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe Examenkaternen Maatschappijkunde VMBO Werk en Pluriforme Samenleving

De examenkaternen voor Maatschappijkunde voor VMBO BB en VMBO KGT worden vernieuwd. Vanaf schooljaar 2020-2021 kunt u aan de slag met de katernen voor Werk en Pluriforme samenleving, zowel voor BB als voor KGT. Volgend jaar komen de katernen voor de andere thema's beschikbaar, gebaseerd op de nieuwe syllabus van de CvTE. Meer informatie leest u hier.