Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe methode MBO Burgerschap

Onze redactie ontwikkelt een nieuwe lesmethode Burgerschap voor het MBO. In eerste instantie richten we ons op niveau 3 en 4. Ons streven is de MBO-methode medio 2020 uit te brengen.

Lijkt het u leuk met ons mee te denken over de opzet en didactiek van deze nieuwe methode, mail dan naar .