Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Thema's Burgerschap voor MBO

Vanaf studiejaar 2020-2021 kunt u aan de slag met onze nieuwe methode Thema's Burgerschap voor MBO.
Bekijk de brochure en vraag hier uw gratis exemplaar van het boek aan!

Burgerschap gaat over functioneren in een democratische, pluriforme samenleving. Het belang van Burgerschap op het mbo wordt steeds beter onderkend. Veel docenten vroegen ons de afgelopen jaren als gespecialiseerde uitgeverij in maatschappijvakken om een goede en aantrekkelijke methode voor Burgerschap te maken. En dat hebben we gedaan. Het komend voorjaar brengen we een complete, papieren én digitale Burgerschapsmethode uit voor niveau 3 en 4. Deze bestaat uit twee les/werkboeken die elk 12 thema’s behandelen en jaarlijks worden geactualiseerd. Bij de lesmethode krijgen u en uw studenten gratis de beschikking over een uitgebreide digitale leeromgeving.