Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Thema's Havo vernieuwd en actueel

Voor het volgende schooljaar komt Essener met een geheel vernieuwde Havo methode. We hebben een paar vernieuwingen alvast op een rij gezet:

✓ Inhoudelijke herziening van o.a. de hoofdstukken Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

✓ Meer infographics en vernieuwde vormgeving.

✓ Begincases, tekstbronnen, vragen, opdrachten en beeldmateriaal worden geactualiseerd.  

In het voorjaar ontvangt u een proefexemplaar met een deel van het nieuwe materiaal, zodat u het nieuwe boek alvast kunt bekijken!