Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe boekenlijsten schooljaar 2020-2021

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.
Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/)werkboek u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

De boekenlijst voor de MBO-lesmethode Burgerschap vindt u hier.

Vanaf studiejaar 2020-2021 kunt u aan de slag met onze nieuwe methode Thema's Burgerschap voor MBO. Lees alles over de methode, verschijningsdata en de thema's op onze nieuwe MBO-website en bekijk hier onze brochure.

Voorjaar 2020 brengt Uitgeverij Essener een nieuwe methode uit: Thema’s Burgerschap voor MBO

Het belang van Burgerschap op het MBO wordt steeds beter onderkend. Veel docenten vroegen ons de afgelopen jaren als gespecialiseerde uitgeverij dan ook om een goede methode, die Burgerschap een uitgebreide, degelijke en eigentijdse invulling geeft. Met trots willen wij u laten weten dat wij komend voorjaar een complete, papieren én digitale methode voor Burgerschap uitbrengen.

Lees alles over de methode, verschijningsdata en de thema's op onze nieuwe MBO-website en bekijk hier onze brochure.

Een dag werk aan onze nieuwe methode Thema’s Burgerschap voor MBO
Dinsdag 5 november in Wormerveer. Mijn collega-auteur Jordi Vermeulen tikt flink door. Hij is bezig met zijn hoofdstuk ‘Wat de VOG!? - Over strafrecht, veiligheid én vrijheid’. Aan de hand van de Verklaring omtrent Gedrag laat hij MBO-studenten nadenken over hoe onze rechtsstaat werkt en wat hun eigen rol daarin is. Aan het eind van de dag bekijken drie andere auteurs zijn les kritisch. Sluit het thema aan bij onze visie op burgerschap en bij onze didactiek? Zit er bijvoorbeeld een goede portfolio-opdracht in en voldoende opdrachten waarmee studenten actief aan de slag gaan?

Zelf heb ik net onze vormgeefster gevraagd om twee interessante infographics te maken over de integratie van nieuwkomers. Deze komen in het hoofdstuk ‘Hokjesdenken, vooroordelen en discriminatie’. Tegelijkertijd kijkt een andere collega hoe we de openingsfilmpjes bij de startcasus nog aansprekender kunnen maken. We besluiten de filmpjes ook te ondertitelen en meer te variëren in lengte. Zo groeit onze methode Thema’s Burgerschap voor MBO gestaag verder. Een methode waar studenten ook echt iets mee kunnen als burger: hoe participeer je, hoe vind je je weg naar instanties, hoe sta jij in de maatschappij en hoe kun je jouw rol daarin vormgeven.

Wilt u een presentexemplaar aanvragen? Vul hier uw gegevens in.

Heleen Ruijg, auteur MBO methode