Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Maatschappijwetenschappen

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  • De katernen Maatschappijwetenschappen vormen de lesmethode voor leerlingen die in de bovenbouw van het Havo of Vwo het vak Maatschappijwetenschappen volgen.

   Ieder katern bevat naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema en infographics, krantenberichten en opdrachten.
   Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen. 

  • Zes katernen

   Er zijn zes katernen Maatschappijwetenschappen: Politieke Besluitvorming, Criminaliteit en Rechtstaat, Massamedia, Werk, Multiculturele Samenleving en Ontwikkelingssamenwerking.
   Het speciale katern Onderzoek Doen is hier gratis te downloaden. Voor Vwo-leerlingen is in ieder katern extra lesstof opgenomen en zijn er aparte opdrachten.

   Eindtermen

   De examenkaternen zijn geschreven conform de eindtermen en uitwerkingen zoals geformuleerd in de Syllabus Maatschappijwetenschappen. Vanwege enkele aanpassingen in de eindtermen zijn de drie CE-katernen (Politieke Besluitvorming, Criminaliteit en Rechtstaat, Massamedia) in 2013 en 2014 herzien en geactualiseerd.

   Ondersteunend materiaal

   Voor docenten is er voor elk katern een docentenhandleiding beschikbaar met tips, didactische aanwijzingen en antwoorden op de opdrachten in het lesboek. Deze handleidingen vindt u ook op de docentenportal.

   Nieuw MAW-programma

   Het vernieuwde examenprogramma (concept-contextbenadering) is vanaf augustus 2017 ingevoerd. Wij zien, in elk geval in de komende periode, geen mogelijkheid om de uitgave van een goede, sterke MAW-methode te verzorgen. Lees hier hoe we tot dit besluit zijn gekomen.
   De huidige examenkaternen zijn voor het Vwo tot en met schooljaar 2019-2020 te gebruiken. Voor de Havo tot en met schooljaar 2018-2019.

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
MAW Politieke besluitvorming - 3e druk
ISBN: 978-90-8674-101-4 art 2100
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Politieke besluitvorming - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-115-1 art 2101
€ 11,50 N.v.t.
MAW Massamedia - 2e druk
ISBN: 978-90-8674-105-2 art 2102
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Massamedia - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-117-5 art 2103
€ 11,50 N.v.t.
MAW Werk
ISBN: 978-90-8674-023-9 art 2104
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Werk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-029-1 art 2105
€ 11,50 N.v.t.
MAW Criminaliteit en Rechtsstaat - 2e druk
ISBN: 978-90-8674-148-9 art 2106
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Criminaliteit en Rechtsstaat 2e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-153-3 art 2107
€ 11,50 N.v.t.
MAW Ontwikkelingssamenwerking
ISBN: 978-90-8674-025-3 art 2108
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Ontwikkelingssamenwerking - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-031-4 art 2109
€ 11,50 N.v.t.
MAW Multiculturele samenleving
ISBN: 978-90-8674-026-0 art 2110
€ 24,00
Docentenhandleiding MAW Multiculturele samenleving - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-032-1 art 2111
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal Havo/Vwo licentie schooljaar 2020-2021 (beschikbaar vanaf 1 augustus 2020)
ISBN: art 8024
€ 25,75 N.v.t.