Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Brief Maatschappijkunde voor uw directie

Wilt u Maatschappijkunde op uw school gaan geven? Via deze link kunt u een voorbeeldbrief downloaden. In de brief staan argumenten om uw directie te overtuigen Maatschappijkunde op uw school aan te bieden als examenvak.

Poster en lesbrief Bogus de IJsbeer

Extra voor onze gebruikers van de docentenportal: een poster voor in de klas, en een uitgebreide lesbrief. De lesbrief is gemaakt voor het VMBO, maar kan ook voor de andere niveau's gebruikt worden.

De poster is beschikbaar als .pdf en als .jpg, zodat u hem op een elektronisch schoolbord of via een beamer kunt tonen in de klas.

Didactische ondersteuning
De poster en de lesbrief kunt u vinden op de docentenportal bij de lesmethoden VMBO KGT en BK, onder het kopje 'Didactische ondersteuning'.

Nieuwe boekenlijsten schooljaar 2020-2021

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.
Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/)werkboek u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

De boekenlijst voor de MBO-lesmethode Burgerschap vindt u hier.

Vanaf studiejaar 2020-2021 kunt u aan de slag met onze nieuwe methode Thema's Burgerschap voor MBO. Lees alles over de methode, verschijningsdata en de thema's op onze nieuwe MBO-website en bekijk hier onze brochure.

Nieuwe druk Thema's Maatschappijleer VMBO

De Vmbo-redactie is bezig met de laatste loodjes van de nieuwe druk van Thema’s Maatschappijleer voor VMBO KGT én voor BK. Elk thema is kritisch bekeken en op diverse punten aangepast. De lesteksten zijn herschreven en gemoderniseerd. Met name de thema's Media, Pluriforme samenleving en Nederland en de wereld zijn behoorlijk op de schop gegaan. George Rinkel, auteur van de methode, zegt daarover: 'We hebben veel met docenten gesproken om te horen wat zij van de huidige editie vinden. We vinden het belangrijk om nauw aan te sluiten bij de wensen uit de praktijk. Veel van de vernieuwingen zijn dan ook in overleg met docenten doorgevoerd. Zo komen er vijf nieuwe verhalen in het lesboek KGT en werken we met auteur Marc ter Horst aan een speciale pagina over klimaat.' 

Ook voor BK-leerlingen verandert het een en ander. Het blijft natuurlijk een les/werkboek, wat voor deze leerlingen erg prettig werkt. Maar om hen nog meer aan te spreken, wordt er een volledig nieuw stripverhaal in het thema Politiek opgenomen. Janine Middelkoop: 'Met zo'n stripverhaal, geschreven vanuit het perspectief van jongeren, kunnen leerlingen zich goed voorstellen dat ook zij op die manier met politiek te maken krijgen. Dát is waar het ons om gaat: leerlingen direct aanspreken en aansluiten bij hun leefwereld.'  

Een van de krachtigste elementen van onze methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen. Zo passen we elk jaar in het werkboek meerdere opdrachten, infographics en foto's aan. Jenny Schings: ‘Leerlingen herkennen de actualiteit en dat is voor velen van hen een extra stimulans om aan het werk te gaan. Niet voor niets krijgen vrijwel alle Vmbo-leerlingen al jarenlang les uit Thema’s!'

Nieuwe verschijningsdata Maatschappijkunde

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is, zoals we al eerder gemeld hebben, bezig met een herziening van de syllabus voor Maatschappijkunde. Deze syllabus beschrijft de specificaties van de eindtermen per niveau en is dus van belang voor het eindexamen. Aanvankelijk zou de aangepaste syllabus in voorjaar 2019 verschijnen, maar door vertraging van het project heeft het CvTE de verschijningsdatum met een jaar uitgesteld naar voorjaar 2020. Het eerste schooljaar dat de vernieuwde syllabus in het Centraal Schriftelijk worden afgetoetst is daarmee verschoven naar 2021-2022.

Als ontwikkelaars van examenkaternen voor Maatschappijkunde zijn wij afhankelijk van de inhoud van de syllabus en dus zijn wij genoodzaakt de uitgave van de nieuwe katernen ook een jaar uit te stellen. De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022. De nieuwe examenkaternen zullen perfect aansluiten op de vernieuwde syllabus en dus kunt u uw leerlingen een gedegen voorbereiding bieden op het centraal examen van 2022.

Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.

Nieuwe oefenwebsite www.themas.online

Kopafbeelding

Uitgeverij Essener is druk bezig met het vernieuwen van de Themasites. Sinds maart kunnen Havo- en Vwo-leerlingen terecht op de gratis oefenwebsite www.themas.online  voor splinternieuwe opdrachten, waaronder een groot aantal video-opdrachten. U kunt deze opdrachten gebruiken als extra oefenmateriaal, bijvoorbeeld in de les voor de toets. Leerlingen kunnen inloggen op www.themas.online met de gegevens van hun ELO (bijvoorbeeld Magister of SOMToday) waardoor gedaan werk bewaard blijft. Wilt u de website direct en zonder in te loggen bekijken, klik dan hier (uw resultaten zullen dan niet worden bewaard).

Let op: Op deze website zijn vanaf oktober ook de nieuwe opdrachten voor Vmbo beschikbaar. Tot die tijd kunnen Vmbo-leerlingen de website www.themasvmbo.nl blijven gebruiken.

De digitale tool Quizlet

Kopafbeelding

Leerlingen kunnen met de digitale tool Quizlet op een interactieve manier grote aantallen begrippen leren. Dit kan zowel zelfstandig als in groepjes, in de les of thuis. Tijdens onze studiemiddagen ontvingen we positieve reacties op de tool. Omdat  we docenten graag werk uit handen nemen, hebben we de belangrijkste begrippen uit onze methoden in Quizlet gezet. De begrippen voor Vmbo zijn nu beschikbaar. In juni worden ook de begrippen voor Havo en Vwo in Quizlet geplaatst.

De begrippensets zijn makkelijk te vinden door te zoeken op ‘Essener’ (let op dat je zoekt naar 'studiesets') of klik op deze linkAls docent kun je trouwens ook zelf begrippensets maken. Via een link stel je die beschikbaar aan leerlingen.