Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe katernen Maatschappijkunde

Dit jaar verschijnen er 2 nieuwe examenkaternen voor niveau KGT en voor BB: Werk en Pluriforme samenleving. De inhoud is volledig geactualiseerd met nieuwe bronnen, foto’s en opdrachten. De overzichtelijke opbouw hebben we gehandhaafd omdat daarmee de leerlingen perfect worden voorbereid op de examens. Deze katernen bereiden leerlingen voor op de schoolexamens over deze twee domeinen.
 
De syllabuscomissie van het CvTE is bezig met het opstellen van een vernieuwd eindexamenprogramma, waarin bijvoorbeeld de verschillen tussen BB en KGT duidelijker naar voren komen. Deze syllabus ligt ten grondslag aan de vernieuwing van onze Examenkaternen die getoetst worden op de Centraal Examens. Zodra de syllabus definitief is vastgesteld, kunnen we met de ontwikkeling van de overige katernen aan de slag: Politiek, Criminaliteit en Media. Deze domeinen worden voor het eerst getoetst in het schooljaar 2021/2022. Deze katernen kunt u dan ook voorjaar 2021 verwachten.