Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Vakweblinks Criminaliteit en Veiligheid

www.misdaadenstraf.nl
Nieuwsbrief over criminaliteit en de bestrijding er van, ontsluit kennis van wetenschappers en professionals evenals platform voor inhoudelijk discussie over de strafrechtelijke aanpak van criminaliteit.

www.rechtvoorjou.nl
Website die een onderdeel vormt van www.rechtspraak.nl, met informatie over recht en rechtstaat in Nederland.

www.halt.nl
Halt is een initiatief van het Ministerie van Justitie, gemeenten en politie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan criminaliteitsbestrijding en -preventie bij jongeren tot 18 jaar.

www.om.nl
Op deze site staan allerlei actuele uitspraken, uitgebreide slachtofferinformatie, de Boetebase, en reportages waarin wordt teruggekeken op een strafzaak.

www.vraaghetdepolitie.nl
Een speciale website voor jongeren tot achttien jaar waarin allerlei vragen beantwoord worden over de meest uiteenlopende politieonderwerpen.