Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Vakweblinks Politiek, Rechtsstaat, Internationale vraagstukken

www.overheid.nl
De officiële site van de Nederlandse overheid. Ontelbaar veel links naar sites van de hele overheid voor achtergrondinformatie.

www.rijksoverheid.nl
Zeer uitgebreide site van de Nederlandse overheid waarin je per ministerie of per onderwerp kunt zoeken naar de informatie die je wenst.

www.tweedekamer.nl
De officiële site van de Tweede Kamer met alle informatie over vergaderingen, Kamerleden, Kamerstukken, enzovoort.

www.denederlandsegrondwet.nl
Deze website is gewijd aan de Nederlandse Grondwet. U kunt hier naast de huidige wetteksten, ook de eerdere wetteksten vinden, de Grondwet in eenvoudig Nederlands, toelichting op veel begrippen en veelgestelde vragen en antwoorden. De site is helder van navigatie en hanteert duidelijk taalgebruik. Wellicht ook te gebruiken voor leerlingen VWO.
Tip: download de Grondwet-app! Een app met daarop de Nederlandse grondwet, zodat iedereen op zijn smartphone of tablet kan zien wat er in de Grondwet staat. In eenvoudig Nederlands geschreven, maar ook met de originele artikelen van de Grondwet. U kunt de iPhone app gratis downloaden in de App Store. En de app voor Android in de Android Market.

www.derdekamer.nl
Site over de Nederlandse democratie. Ook aantal spelletjes: zoals de online game Van Wetsvoorstel tot wet. Vooral geschikt voor leerlingen VMBO.

www.fortvandedemocratie.nl
In het Utrechtse Lunetten is een oud fort omgetoverd tot een interactief democratieproject. Er staan allerlei materialen waarmee leerlingen hun mening en kennis over democratie, vooroordelen, discriminatie etc. kunnen testen.

www.raadvanstate.nl
Bezoek de Raad van State in Den Haag, in het kader van Staatsrecht/Politieke Besluitvorming. De vergaderingen van de hoogste bestuursrechter zijn openbaar. U kunt een afspraak maken voor een bezoek, dan wordt de groep verwelkomd met koffie en thee en krijgt een uitleg over de werking van de Raad van State. Vaak nemen de bestuursrechters voor en na een zitting uitgebreid de tijd voor vragen van de groep. 

www.vredespaleis.nl
Bezoek samen met uw leerlingen het Vredespaleis in Den Haag. Het programma wordt in overleg met de begeleider zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op het niveau van de groep.

www.arnokorsten.nl
Site van emeritus-hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen Arno Korsten, met een heel aantal downloads met achtergrondinformatie voor onder andere politieke besluitvorming. Bijvoorbeeld over lobbyen, burgemeesters en politieke partijen. Vooral geschikt voor docenten Maatschappijwetenschappen.