Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Vakweblinks Werk en Verzorgingsstaat

www.werksite.nl/beroepskeuzetest
Deze beroepskeuzetest toont snel een uitgebreid beroepskeuzeadvies.

www.cbs.nl 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert erg veel bruikbare cijfers voor maatschappijleer. Voor leerlingen is de site: cbs in de klas Voor maatschappijleer zijn op CBS in de Klas verschillende gereedschappen te vinden die illustratief kunnen zijn bij verschillende onderwerpen, zoals de bevolkingspiramide, een animatiefilmpje over vergrijzing, enzovoorts.

www.cpb.nl
De website van het Centraal Planbureau, het onderzoeksinstituut dat kijkt naar de economische ontwikkelingen en het overheidsbeleid.

www.cijfers.net
Satirische site met veel cijfermateriaal. Misschien niet altijd even serieus, maar wel leuk om de les op te leuken.

www.ser.nl
Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. Op dit gebied is de SER het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

www.overlegeconomie.nl
De SER heeft een website over de overlegeconomie voor bovenbouw HAVO en VWO gemaakt, onder andere met een quiz, een historisch overzicht hoe de overlegeconomie gevormd is, een filmpje van Mischa de Winter over het poldermodel in het Nederlandse onderwijs.