nieuws december 2019

Redactie MBO, Woensdag 18 december in Wormerveer.
Een dag werk aan onze nieuwe methode Thema’s Burgerschap voor MBO.

Mijn collega-auteur Judith Tadema tikt flink door.  Zij is druk bezig met haar thema ‘Strafrecht – Over de oorzaken van criminaliteit en de bestrijding ervan’. Aan de hand van een casus over een jongere die drugs dealde laat ze mbo-studenten nadenken over hoe onze rechtsstaat werkt. In dit thema staat criminaliteitsbestrijding centraal. Aan het eind van de dag bekijkt mede-auteur Tim Jansen haar thema kritisch. Sluit het aan bij onze visie op burgerschap en bij onze didactiek? Zit er bijvoorbeeld een goede portfolio-opdracht in en voldoende opdrachten waarmee studenten actief aan de slag gaan? Na enkele aanpassingen stuurt ze haar eindversie naar onze eindredacteur Rick van Midde die er weer verder mee aan de slag gaat. Hij let er bijvoorbeeld op of het taalniveau goed is en alle begrippen duidelijk omschreven zijn.  Zelf heb ik net onze vormgeefster gevraagd om twee interessante infographics te maken over de integratie van nieuwkomers. Deze komen in het thema ‘Integratie- Nederland als pluriforme samenleving’. Tegelijkertijd kijkt een andere collega, Jordi Vermeulen, naar de laatste versie van een door de uitgeverij gemaakte video voor zijn thema ‘Democratisch beslissen’. Deze video gaat over een coffeeshop die dicht moest omdat er een school in de buurt ligt. Zo groeit onze methode Thema’s Burgerschap voor MBO gestaag verder. Een methode waar studenten ook echt iets mee kunnen als burger: hoe participeer je, hoe vind je je weg naar instanties, hoe sta jij in de maatschappij en hoe kun je jouw rol daarin vormgeven?

Heleen Ruijg – auteur