LEVERINGSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING UITGEVERIJ ESSENER

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Leveringen
1. a. Uitgeverij Essener levert haar producten aan de erkende boekhandel en rechtstreeks aan scholen.
1. b. Uitgeverij Essener levert haar producten alleen binnen Nederland. Neem voor zendingen naar het buitenland contact op via info@essener.nl.

2.  Prijzen
2. a. Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW, tenzij anders aangegeven. 
2. b. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

3.  Bestellingen
3. a.  Bestellingen kunnen telefonisch, per e-mail en brief worden geplaatst.
3. b.  Bestellingen door scholen dienen te zijn voorzien van de naam van de school, het aflever- en factuuradres, de naam van de besteller, titel, ISBN en de aantallen per titel.
Aangegeven moet worden of de boeken bestemd zijn voor een docent of voor leerlingen.
3. c.  Bestellingen door particulieren worden niet in behandeling genomen. Zij kunnen uitgaven bestellen via de boekhandel of Bol.com.
3. d.  Boekhandels kunnen alleen bestellen door het sturen van een e-mail aan info@essener.nl. Bestellingen dienen te zijn voorzien van het aflever- en factuuradres, titel, ISBN en de aantallen per titel.

4.  Verzendingen
Op elke zending worden de verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van het gewicht en het bestelde aantal boeken. Deze kosten worden zichtbaar vóórdat u uw bestelling afrondt.

5.  Betalingen
5. a.  Bij bestellingen door een school of docent wordt de factuur apart verzonden naar het factuuradres, per e-mail of per post.
5. b.  Er geldt een betalingsverplichting binnen 30 dagen na de factuurdatum.
5. c.  Blijft de afnemer met de betaling in gebreke, dan wordt een incassoprocedure gestart.
5. d.  Het eigendom van de geleverde en gefactureerde goederen gaat pas over op de afnemer, zodra deze de volledige kosten heeft voldaan.

6.  Kortingen
6. a.  De korting voor schoolboeken is voor scholen per orderregel van identieke exemplaren bij afname van:
  -  minder dan 6 ex.: 10 procent.
  -  6 ex. en meer: 15 procent.
6. b.  Docentenhandleidingen en software kennen geen kortingsregeling.

7.  Gebruikers- en beoordelingsexemplaren
7. a.  Docenten en stagiair(e)s kunnen een gratis gebruikers- of beoordelingsexemplaar van een les- of werkboek aanvragen onder vermelding van het volledige adres van de school.
7. b.  Bij de aanvraag van gebruikers- of beoordelingsexemplaren zullen verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.  Diversen
8. a.  De genoemde voorwaarden gelden in aansluiting op de voorwaarden van het Reglement voor het Handelsverkeer van boeken in Nederland.
8. b.  Aan de uitgever moet schriftelijk toestemming worden gevraagd voor de verhuur van uitgaven.
8. c.  Het samenstellen van readers uit (delen van) uitgaven van uitgeverij Essener dient, binnen de wettelijke regelingen, vooraf gemeld te worden bij de stichting PRO te Hoofddorp.

e-mail  info@essener.nl
BTW nr.  NL805053153B01
KvK   Utrecht 30085710
Uitgeverij Essener is lid van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV).