Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Privacy

Digitale leermiddelen en privacy


Essener is zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen onze brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen.

Essener heeft het privacyconvenant onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het voortgezet onderwijs worden verwerkt. Meer informatie over het privacyconvenant vindt u hier.
 
Het privacybeleid van de digitale lesmethoden van Essener is vastgelegd in onze bewerkersovereenkomst en de bijbehorende privacybijsluiter. Deze documenten kunt u hier downloaden:
 
 


Overige diensten en privacy

 
Uitgeverij Essener biedt een breed scala van diensten en producten aan. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken. Lees hier onze privacyverklaring.