Burgerschap

Wat is burgerschap?

Een burger is een inwoner van een land of een gemeente. Je hebt als burger van Nederland rechten en plichten. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je mening te geven op sociale media. En je hebt de plicht om belasting te betalen.

Je leeft samen met meer dan 17 miljoen andere mensen. Op school, op je werk of online heb je altijd met anderen te maken. En al die mensen zijn verschillend. Soms hebben ze ook heel andere ideeën en gewoontes dan jij.

Burgerschap draait om deelname aan de samenleving. Je moet dus niet alleen je rechten en plichten kennen. Je moet er ook naar kunnen handelen. Het gaat om het functioneren in en bijdragen aan de democratische pluriforme samenleving en rechtsstaat. Kritisch denken en afgewogen keuzes maken zijn daarbij cruciaal. 

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Burgerschap op school

Burgerschap is een verplicht vak voor alle mbo-opleidingen. Bij het vak burgerschap wordt veel aandacht besteed aan vraagstukken in de samenleving.

Ga jij stemmen? Kom je weleens in actie? Waarom doe je dat wel of niet? Kun je desinformatie herkennen? Herhaal je zomaar wat anderen zeggen of denk je ook zelf na? Kun je voor jezelf opkomen? Weet je waar je recht op hebt of waar je terecht kunt voor advies? En doe je ook iets met die kennis?

Allemaal vragen die behandeld worden in Thema’s Burgerschap voor MBO van Uitgeverij Essener.

burgerschap methode mbo

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Kennis

Als je met veel mensen samen in één land leeft, heb je afspraken nodig. Als burger moet je bijvoorbeeld kennis hebben van regels. Zo weet je wat niet mag, maar ook welke regels jou beschermen. Denk aan regels over veiligheid op je werk of regels over je rechten als je iets koopt. De politiek maakt die regels en elke burger kan daar invloed op hebben.
Het is dus handig als je weet hoe je kunt meedoen in een democratische samenleving.

Vaardigheden

Maar kennis is niet alles. Je kunt pas echt meedoen in de samenleving als je ook de juiste vaardigheden hebt. Denk aan desinformatie herkennen en je kunnen verplaatsen in de situatie van een ander. Of samen een oplossing zoeken terwijl je flink van mening verschilt. Allemaal belangrijke vaardigheden.

Houding

Naast kennis en vaardigheden is ook houding belangrijk. Je houding heeft te maken met hoe je tegen dingen aankijkt. Want je kunt wel van alles leren, maar wil je er ook iets mee doen? Wil jij bijvoorbeeld stemmen of wil je wel luisteren naar de mening van iemand anders?

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Over de methode

Thema’s Burgerschap voor mbo is de burgerschapsmethode van Uitgeverij Essener voor entree-2 en niveau 3-4. De methode is op papier, digitaal en blended te gebruiken. Onze methoden staan bekend om hun actualiteit. Thema’s Burgerschap wordt jaarlijks geactualiseerd waardoor het goed aansluit op de belevingswereld van de student. We gebruiken een casus(video) aan het begin van elk thema. De casus geeft een voorbeeld van waar het thema over gaat. Na het bekijken van de video komt er een vraag over de video. Ook maken we gebruik van infographics, verschillende bronnen en uitdagende portfolio-opdrachten. Aan het eind van het thema staat een overzicht van de belangrijkste begrippen van het thema.

Contact burgerschap

Contact

Liever persoonlijk contact? We helpen je graag! Plan een afspraak in voor een kennismakingsgesprek en een demonstratie van de methode.

Bel ons op 075 – 621 72 91  of mail naar info@essener.nl

Uitgeverij Essener is sinds 2019 onderdeel van Malmberg.