Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2

Het belang van burgerschap wordt op het mbo steeds beter onderkend. Dat burgerschap geen herhaling is van maatschappijleer nog niet altijd. Burgerschap gaat volgens Uitgeverij Essener over het functioneren in en (willen) bijdragen aan de democratische, pluriforme samenleving en aan de rechtsstaat. Kritisch denken, afgewogen keuzes maken, en aansluiten bij de leefwereld van de student zijn daarbij cruciaal.

Met trots presenteren we een complete, papieren én digitale methode voor burgerschap waarbij die visie op burgerschap het uitgangspunt is geweest.

Benieuwd naar onze nieuwe online leeromgeving? Klik hier voor de video.

Thema’s Burgerschap voor MBO is beloond met de Comenius EduMedia zegel 2021.

Waarom Thema’s Burgerschap voor MBO?

Thema’s Burgerschap voor MBO inspireert studenten en helpt ze op weg naar een succesvolle toekomst waarin zij nadenken over maatschappelijke kwesties en hun rol daarin.

Elk jaar een geactualiseerde uitgave.
Goede aansluiting op de beroepspraktijk.
Herkenbare bronnen en casussen.
Grote variatie aan opdrachten.
Veel extra docentenmateriaal 

Geef je (ook) les aan niveau 3-4? Bekijk dan ook Thema’s Burgerschap voor MBO niveau 3-4

Bestel docentmaterialen

Thema’s Burgerschap voor MBO bestaat uit één leerwerkboek en een inlog voor de digitale lesmethode. Je kunt kiezen of je op papier, blended of digitaal wil werken.

Weten wat er mogelijk is?

Bekijk ons aanbod op onze boekenlijst

Leren zoals jij wil

Thema’s Burgerschap voor MBO kun je zowel digitaal, als op papier, als blended gebruiken. Als je kiest voor de digitale lesmethode kan de student in zijn of haar eigen tempo, thuis of op school, zelfstandig of begeleid, aan de slag.

De keuze is aan jou

Liever niet volledig digitaal? Kies dan voor het boek. Het boek bevat alle lesteksten en opdrachten met invulmogelijkheden. Bij het boek krijgt de student ook toegang tot de digitale omgeving. Dat geeft jou als docent de mogelijkheid om te kiezen voor blended leren.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

thema’s

Thema’s Burgerschap 2023-2024

Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2 biedt de benodigde kennis en vaardigheden om kritisch te leren deelnemen aan de samenleving aan in twaalf thema’s. De thema’s zijn verdeeld over de vier burgerschapsdimensies, aangevuld met onze ‘eigen’ dimensie digitaal burgerschap. De kritische denkvaardigheden komen in elk thema terug.   
Voor Entree-2 zijn de thema’s steeds op dezelfde manier opgebouwd. We beginnen met een casus, gevolgd door drie lessen. Na elke lestekst kijken we eerst of de student alle woorden kent en of de lestekst begrepen is. Een thema eindigt met een portfolio-opdracht, een woordpuzzel met kernbegrippen en een woordenlijst.

Een van de krachtige elementen van de methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen. Daarom passen we elk jaar met name de actueel-opdrachten, de infographics en, waar nodig, de theorie aan. Ook nemen we elk jaar de feedback van docenten mee.

Thema’s Burgerschap Entree-2

Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2 bestaat uit twaalf thema’s, verdeeld over vijf burgerschapsdimensies: Digitaal burgerschap, de Sociaal-maatschappelijke dimensie, de Politiek-juridische dimensie, Vitaal burgerschap en de Economische dimensie.

Thema 1 Nieuwsgierig

Lees meer…

Thema 1 Nieuwsgierig

In dit thema gaat het over nieuws en desinformatie. Wat is nieuws? Welke nieuwsbronnen zijn er? Welke gebruik jij? De student leert onder andere hoe je desinformatie kunt herkennen. We willen ook dat de student nadenkt over mogelijke risico’s van de verspreiding van desinformatie.

Thema 2 Digitaal samenleven

Lees meer…

Thema 2 Digitaal samenleven

Dit thema draait om digitale weerbaarheid.
Hoe ga je verstandig om met de kansen en gevaren van de digitale samenleving? Aan de ene kant maken online mogelijkheden het leven makkelijker, maar aan de andere kant is er bijvoorbeeld ook cybercrime.

Thema 3 Verschillen

Lees meer…

Thema 3 Verschillen

In dit thema leert de student dat iedereen verschillend is.
Soms botsen verschillen en soms zijn verschillen minder groot dan ze eerst lijken. Het doel van dit thema is dat de student openstaat voor verschillen en zich in anderen kan verplaatsen.

Thema 4 Single of samen?

Lees meer…

Thema 4 Single of samen?

De student leert in dit thema over verschillende soorten relaties.
De student onderzoekt wat bij hem/haar past en wat hij/zij verwacht van een partner. Ook de praktische kant komt aan bod; ga je bijvoorbeeld trouwen of sluit je een samenlevingscontract af?

Thema 5 Politiek

Lees meer…

Thema 5 Politiek

Dit thema is vooral gericht op vragen als: hoe kun je invloed uitoefenen, en hoe los je belangentegenstellingen op in een democratie?
Er wordt ook uitgelegd hoe de student een mening kan vormen en deze onderbouwt.

Thema 6 Nederland en de wereld

Lees meer…

Thema 6 Nederland en de wereld

In dit thema gaat het over vrijheid en het ontbreken ervan.
De samenwerking in de Europese Unie wordt besproken, en de voordelen maar ook de nadelen van deze samenwerking. Tot slot wordt er dieper ingegaan op (de gevolgen van) globalisering.

Thema 7 Recht

Lees meer…

Thema 7 Recht

In dit thema gaat het over recht in brede zin.
Regels, de grondwet en de rechtsstaat worden besproken. Het strafrecht wordt behandeld en enkele onderdelen van het privaatrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan rechtshulp.

Thema 8 Eten en bewegen

Lees meer…

Thema 8 Eten en bewegen

Dit thema gaat over het belang van gezonde voeding, gezond gedrag en bewegen.
Er wordt ingegaan op de verschillende voedingsstoffen, voor- en nadelen van diëten, (on)gezonde ingrediënten en de eigen eetgewoonten van de student.

Thema 9 Lekker in je vel

Lees meer…

Thema 9 Lekker in je vel

Dit thema draait om geestelijke vitaliteit.
Het gaat over oorzaken, gevolgen en preventie van stress. Ook op de oorzaken en gevolgen van verslavingen wordt ingegaan. Het begrip geluk wordt ook behandeld en wat het betekent als dit niet vanzelfsprekend is.

Thema 10 Seks

Lees meer…

Thema 10 Seks

Dit thema gaat over seksuele diversiteit en seksuele gezondheid.
De student denkt na over genderidentiteit, grenzen, zwangerschap en soa’s. Zowel vanuit een persoonlijke invalshoek, als vanuit de maatschappelijke invalshoek.

Thema 11 Werk

Lees meer…

Thema 11 Werk

Dit thema gaat over het belang van werk, zowel persoonlijk als maatschappelijk.
Het verschil tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige komt aan bod en de studenten leren over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, en over scholing.

Thema 12 Jij als consument

Lees meer…

Thema 12 Jij als consument

In dit thema gaat het over verstandig met geld omgaan en kritisch consumeren.
De student krijgt inzicht in inkomsten en uitgaven. Daarnaast gaat de student nadenken over consumptiegedrag en hoe dat eventueel aangepast kan worden.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

digitaal

Online leeromgeving

Maak kennis met onze digitale lesmethode. Kies voor volledig digitaal of de combinatie van digitaal en een boek (blended). De digitale lesmethode is beschikbaar voor maatschappijleer op het voortgezet onderwijs en burgerschap op het mbo. 

Lees meer…

Docentmateriaal

Speciaal voor docenten die werken met onze methode bieden wij een grote variëteit aan hulpmiddelen ter aanvulling op en verrijking van onze methodes.

Je vindt de docentmaterialen in de online leeromgeving en op de Docentenportal.

Lees meer…

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

bestellen

Benieuwd naar Thema’s Burgerschap voor mbo Entree-2? Vraag een gratis docentexemplaar of proeflicentie aan via onze webshop.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Burgerschap MBO heeft veel schrijf- en onderwijservaring. Het team kent het mbo ook echt vanuit de lespraktijk. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, studenten en andere deskundigen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de methode u en uw studenten echt ondersteunt bij de lessen.

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en studenten!