bestellen

Welkom in onze webshop! Als docent kunt u hier onze nieuwste boeken bestellen en een licentie aanvragen voor onze docentenportal. Op onze docentenportal vindt u docentenmaterialen ter aanvulling op en verrijking van onze lesmethode. Meer weten over de docentenportal? Bekijk de uitlegvideo.

Bent u bij ons geregistreerd als docent, dan ontvangt u automatisch de nieuwste boeken van uw niveau. Dit jaar op veler verzoek in de laatste week voor de zomervakantie op uw schooladres. De boeken hoeft u dan niet ook zelf te bestellen.

Nieuw bij Essener? Vraag een gratis docentexemplaar of een gratis proeflicentie aan voor onze digitale lesmethode. Aan de hand van uw bestelling gaan wij bij uw school na of u daar werkzaam bent of komend schooljaar gaat werken. Pas na bevestiging sturen wij de boeken naar uw school.

Benieuwd naar de nieuwe lesboeken vwo en tto voor havo en vwo? Bekijk ze hier:

Producten :
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-BK 2022-2023

Les/werkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-22) | ISBN 978-90-8674-494-7

€ 23,30
winkelwagen bekijken

Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo BK bestaat uit een gecombineerd les/werkboek. Elke paragraaf bestaat uit één pagina lestekst en drie pagina’s vragen en opdrachten. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo BK.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo-BK (uitwerkingen) 2022-2023

Vmbo-BK Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2022-2023 – gedrukte versie (beschikbaar vanaf 1-9-2022) | ISBN 978-90-8674-515-9

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo BK les/werkboek

Maatschappijleer Vmbo KGT
Lesboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT

Lesboek 5e druk | ISBN 978-90-8674-349-0

€ 46,25
winkelwagen bekijken

De lesmethode voor Vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek. Elke paragraaf in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

Werkboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT 2022-2023

Werkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-487-9

€ 14,55
winkelwagen bekijken

Het werkboek hoort bij het lesboek en wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo KGT (uitwerkingen) 2022-2023

Vmbo-KGT Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2022-2023 – gedrukte versie (beschikbaar vanaf 1-9-2022) | ISBN 978-90-8674-514-2

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo KGT werkboek

Havo lesboek
Lesboek Thema’s Maatschappijleer Havo 6e druk

Lesboek 6e druk | ISBN 978-90-8674-440-4

€ 44,30
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Havo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Elk hoofdstuk in het lesboek bestaat uit ongeveer zeven paragrafen die volgens een vaste structuur zijn opgebouwd, met steeds een heldere leervraag die centraal staat.

De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Havo.

Werkboek Thema’s Maatschappijleer Havo 2022-2023

Werkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-499-2

€ 14,55
winkelwagen bekijken

Dit werkboek hoort bij het Havo lesboek. De lesmethode van Thema’s Maatschappijleer Havo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Dit werkboek hoort bij het Havo lesboek. De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Havo.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Havo (uitwerkingen) 2022-2023

Havo Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2022-2023 gedrukte versie (beschikbaar vanaf 1-9-2022) | ISBN 978-90-8674-516-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Havo werkboek

Lesboek Thema’s Maatschappijleer Vwo 6e druk

Lesboek 6e druk – nieuwe editie (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-505-0

€ 43,80
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Vwo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Elk hoofdstuk in het lesboek bestaat uit ongeveer zeven paragrafen die volgens een vaste structuur zijn opgebouwd, met steeds een heldere leervraag die centraal staat.

De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Vwo.

Werkboek Thema’s Maatschappijleer Vwo 2022-2023

Werkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-509-8

€ 14,55
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Dit werkboek hoort bij het Vwo lesboek. De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Vwo.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vwo (uitwerkingen) 2022-2023

Vwo Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2022-2023 gedrukte versie (beschikbaar vanaf 1-9-2022) | ISBN 978-90-8674-517-3

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vwo werkboek

Examenkatern Criminaliteit
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB – Criminaliteit

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-284-4

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Criminaliteit (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Criminaliteit 5e druk | ISBN 978-90-8674-302-5

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Criminaliteit.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Media

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-287-5

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Media (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde VMBO-BB Media 5e druk | ISBN 978-90-8674-304-9

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Media.

Examenkatern Pluriforme samenleving
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN ISBN 978-90-8674-364-3

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Pluriforme samenleving (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving 5e druk | ISBN 978-90-8674-365-0 art 1169

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-285-1

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Politiek (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek 5e druk | ISBN 978-90-8674-306-3

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek.

Examenkatern Maatschappijkunde werk Vmbo BB
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-368-1

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Werk (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk 5e druk | ISBN 978-90-8674-369-8

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk.

Examenkatern Maatschappijkunde Criminaliteit Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Criminaliteit

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-283-7

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Criminaliteit (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk 5e druk | ISBN 978-90-8674-301-8

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Criminaliteit.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-288-2

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Media (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media 5e druk | ISBN 978-90-8674-303-2

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media.

Examenkatern Maatschappijkunde Pluriforme samenleving Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-362-9

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Pluriforme samenleving (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving 5e druk | ISBN 978-90-8674-363-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving.

Politiek vmbo maatschappijkunde
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-286-8

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Politiek (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek 5e druk | ISBN 978-90-8674-305-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek.

Examenkatern Maatschappijkunde werk Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-366-7

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De leswerkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Werk (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk | ISBN 978-90-8674-367-4

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk.

TTO Getting to Know Dutch Society Textbook

Engelstalige maatschappijleermethode voor havo en vwo 3e druk (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-518-0

€ 43,25
winkelwagen bekijken

De nieuwe uitgave van Getting to Know Dutch Society is fris, actueel en volledig afgestemd op tweetalig onderwijs voor havo en vwo. Zoals u gewend bent van Essener heeft de methode een duidelijke structuur en zijn de Engelstalige teksten goed leerbaar en helder geschreven.

TTO Getting to Know Dutch Society Workbook

Werkboek behorende bij lesboek 3e druk (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-519-7

€ 18,55
winkelwagen bekijken

De nieuwe uitgave van Getting to Know Dutch Society is fris, actueel en volledig afgestemd op tweetalig onderwijs voor havo en vwo. Zoals u gewend bent van Essener heeft de methode een duidelijke structuur en zijn de Engelstalige teksten goed leerbaar en helder geschreven.

Burgerschap mbo 2
Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2

Leerwerkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-472-5

€ 28,50
winkelwagen bekijken

Bij deze optie bestelt u alleen het papieren leerwerkboek. U kunt ook een proeflicentie in onze webshop bestellen om de digitale lesmethode in te zien.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.

Burgerschap mbo 3-4
Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4

Leerwerkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-481-7

€ 28,50
winkelwagen bekijken

Bij deze optie bestelt u alleen het papieren leerwerkboek. U kunt ook een proeflicentie in onze webshop bestellen om de digitale lesmethode in te zien.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Havo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Havo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Vmbo schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor materialen VMBO BK/KGT en Maatschappijkunde (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 27,30

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s

Docentenportal
Licentie Docentenportal Havo/Vwo schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor materialen Havo en Vwo (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 27,30

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s

Docentenportal
Licentie Docentenportal MBO schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor materialen Mbo niveaus Entree-2 en 3-4 (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 28,35

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s

Docentenportal
Licentie Docentenportal VO en MBO compleet schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor alle materialen VO en MBO (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 43,80

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s