bestellen

Welkom in onze webshop! Als docent kunt u hier onze nieuwste boeken bestellen en een licentie aanvragen voor onze docentenportal. Op onze docentenportal vindt u docentenmaterialen ter aanvulling op en verrijking van onze lesmethode. Meer weten over de docentenportal? Bekijk de uitlegvideo. Nieuw bij Essener? Vraag een gratis docentexemplaar of een gratis proeflicentie aan voor onze digitale lesmethode.

Producten :
Thema's Maatschappijleer Vmbo
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-BK 2021-2022

Les/werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-414-5

€ 23,30
winkelwagen bekijken

Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo BK bestaat uit een gecombineerd les/werkboek. Elke paragraaf bestaat uit één pagina lestekst en drie pagina’s vragen en opdrachten. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo BK.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo-BK (uitwerkingen) 2021-2022

Vmbo-BK Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2021-2022 – gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-459-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo BK boek

Maatschappijleer Vmbo KGT
Lesboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT

Lesboek 5e druk | ISBN 978-90-8674-349-0

€ 46,25
winkelwagen bekijken

De lesmethode voor Vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek. Elke paragraaf in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

vmbo werkboek maatschappijleer
Werkboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT 2021-2022

Werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-409-1

€ 14,55
winkelwagen bekijken

Het werkboek hoort bij het lesboek en wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo KGT (uitwerkingen) 2021-2022

gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-458-9

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo KGT boek

Havo lesboek
Lesboek Thema’s Maatschappijleer Havo 6e druk

Lesboek 6e druk | ISBN 978-90-8674-440-4

€ 44,30
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Havo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Elk hoofdstuk in het lesboek bestaat uit ongeveer zeven paragrafen die volgens een vaste structuur zijn opgebouwd, met steeds een heldere leervraag die centraal staat.

De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Havo.

Havo lesboek
Werkboek Thema’s Maatschappijleer Havo 2021-2022

Werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-445-9

€ 14,55
winkelwagen bekijken

Dit werkboek hoort bij het Havo lesboek. De lesmethode van Thema’s Maatschappijleer Havo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Dit werkboek hoort bij het Havo lesboek. De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Havo.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Havo (uitwerkingen) 2021-2022

Havo Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2021-2022 gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-456-5

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Havo boek

Thema's Maatschappijleer Vwo
Lesboek Thema’s Maatschappijleer Vwo 5e druk

Lesboek 5e druk | ISBN 978-90-8674-240-0

€ 42,50
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Vwo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Elk hoofdstuk in het lesboek bestaat uit ongeveer zeven paragrafen die volgens een vaste structuur zijn opgebouwd, met steeds een heldere leervraag die centraal staat.

De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Vwo.

Werkboek Thema's Maatschappijleer voor VWO
Werkboek Thema’s Maatschappijleer Vwo 2021-2022

Werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-431-2

€ 14,55
winkelwagen bekijken

De lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo sluit aan bij de eindtermen maatschappijleer en behandelt in vier aparte hoofdstukken de thema’s Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

Dit werkboek hoort bij het Vwo lesboek. De methode is geschikt voor het vierde en/of vijfde leerjaar Vwo.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vwo (uitwerkingen) 2021-2022

Vwo Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2021-2022 gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-457-2

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vwo boek

Examenkatern Criminaliteit
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB – Criminaliteit

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-284-4

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Criminaliteit (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Criminaliteit 5e druk | ISBN 978-90-8674-302-5

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Criminaliteit.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Media

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-287-5

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Media (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde VMBO-BB Media 5e druk | ISBN 978-90-8674-304-9

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Media.

Examenkatern Pluriforme samenleving
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN ISBN 978-90-8674-364-3

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Pluriforme samenleving (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving 5e druk | ISBN 978-90-8674-365-0 art 1169

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Pluriforme samenleving.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-285-1

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Politiek (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek 5e druk | ISBN 978-90-8674-306-3

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Politiek.

Examenkatern Maatschappijkunde werk Vmbo BB
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk

Les/werkboek basisberoepsniveau, 5e druk | ISBN 978-90-8674-368-1

€ 17,15
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-BB Werk (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk 5e druk | ISBN 978-90-8674-369-8

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-BB Werk.

Examenkatern Maatschappijkunde Criminaliteit Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Criminaliteit

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-283-7

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Criminaliteit (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk 5e druk | ISBN 978-90-8674-301-8

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Criminaliteit.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-288-2

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Media (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media 5e druk | ISBN 978-90-8674-303-2

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Media.

Examenkatern Maatschappijkunde Pluriforme samenleving Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-362-9

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Pluriforme samenleving (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving 5e druk | ISBN 978-90-8674-363-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Pluriforme samenleving.

Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-286-8

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les/werkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Politiek (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek 5e druk | ISBN 978-90-8674-305-6

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Politiek.

Examenkatern Maatschappijkunde werk Vmbo KGT
Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk

Les/werkboek, 5e druk | ISBN 978-90-8674-366-7

€ 18,20
winkelwagen bekijken

De examenkaternen Maatschappijkunde zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De leswerkboeken bevatten naast de lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten. Mede door de vele examenopgaven vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding MK Vmbo-KGT Werk (uitwerkingen)

Docentenhandleiding Examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk | ISBN 978-90-8674-367-4

€ 12,75
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het examenkatern Maatschappijkunde Vmbo-KGT Werk.

Burgerschap Mbo
Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2

Leerwerkboek 2021-2022

€ 30,50
winkelwagen bekijken

Thema’s Burgerschap voor MBO is een complete, papieren én digitale methode voor BOL en BBL.

Elk thema start met een herkenbare videocasus gevolgd door een startvraag. Het doel hiervan is dat de student zich kan oriënteren en dat de voorkennis over het betreffende onderwerp geactiveerd wordt. De casus komt regelmatig terug in de lestekst en de opdrachten. De laatste opdracht is altijd een portfolio-opdracht. Hiermee kan de student de inspanningsverplichting bewijzen.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat wij u aan kunnen sluiten op onze digitale lesmethode.

Thema's Burgerschap voor MBO
Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4

Leerwerkboek 2021-2022 deel 1 en 2

€ 30,50
winkelwagen bekijken

Thema’s Burgerschap voor MBO is een complete, papieren én digitale methode voor BOL en BBL.

Elk thema start met een herkenbare videocasus gevolgd door een startvraag. Het doel hiervan is dat de student zich kan oriënteren en dat de voorkennis over het betreffende onderwerp geactiveerd wordt. De casus komt regelmatig terug in de lestekst en de opdrachten. De laatste opdracht is altijd een portfolio-opdracht. Hiermee kan de student de inspanningsverplichting bewijzen.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat wij u aan kunnen sluiten op onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Havo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Havo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer Vwo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Vmbo schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor materialen VMBO BK/KGT en Maatschappijkunde

€ 26,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Havo/Vwo schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor materialen Havo en Vwo

€ 26,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Mbo compleet schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor materialen Mbo niveaus Entree-2 en 3-4

€ 27,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Docentenportal
Licentie Docentenportal VO en mbo compleet schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor alle materialen VO en mbo

€ 42,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.