Over de methode

Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het centraal examen met een overzichtelijke en aantrekkelijke lesmethode: dat is de methode Maatschappijkunde Vmbo in een notendop.

De Examenkaternen zijn gemaakt voor de niveaus BB en KGT. De katernen zijn gebaseerd op het vernieuwde examenprogramma van het College voor Toetsen en Examens dat vanaf 2022 gebruikt wordt.

Biedt jouw school nog geen maatschappijkunde aan? En zou je dit examenvak graag willen aanbieden? Gebruik dan onze voorbeeldbrief om de directie te overtuigen van het belang van dit mooie vak.

Waarom Examenkaternen maatschappijkunde VMBO?


les-werkboek
grote variatie in opdrachten en bronnen
lestekst aangevuld met ervaringsverhalen
speciale pagina’s met uitleg en oefenmateriaal
vaste, herkenbare structuur
aantrekkelijke vormgeving met infographics en actuele foto’s

Bekijk ook onze pagina over Thema’s Maatschappijleer Vmbo:

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

inhoud

Leerweg BB en KGT

De examenkaternen Maatschappijkunde Vmbo zijn gecombineerde les-werkboeken. Ze zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Er zijn aparte methoden ontwikkeld voor de KGT-leerweg en voor de BB-leerweg. De les-werkboeken bevatten naast de vernieuwde lestekst aantrekkelijke foto’s, overzichtelijke schema’s en infographics, krantenberichten en opdrachten.

In de katernen zijn veel recente examenopgaven opgenomen. In de KGT-katernen kunnen de leerlingen bovendien oefenen met het Analyse maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast staan in deze katernen speciale pagina’s met uitleg en oefenmateriaal voor drie onderdelen van het examen: het geven van goede argumenten, het werken met tabellen en grafieken, en het ‘lezen’ van cartoons. Door al deze onderdelen vormen de katernen een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen.

Examenkaternen BB

Criminaliteit

Lees meer…

Criminaliteit

1 Wat is criminaliteit?
2 Criminaliteit is een probleem
3 Waarom is er criminaliteit?
4 De rechtsstaat en het strafrecht
5 De verdachte
6 Wat doet de politie?
7 De officier van justitie
8 Voor de rechter
9 Straffen en maatregelen
10 Waarom straffen we?
11 Criminaliteit aanpakken

Media

Lees meer…

Media

1 Wat is communicatie?
2 Internet
3 TV, krantenen tijdschriften
4 Waarvoor gebruik je de media
5 Het nieuws
6 Reclame
7 Media horen bij de democratie
8 De invloed van de media
9 Nadelen

Pluriforme samenleving

Lees meer…

Pluriforme samenleving

1 Wat is cultuur?
2 De pluriforme samenleving
3 Verhuizen naar een ander land
4 Wie komen er naar Nederland?
5 Samenleven
6 Discriminatie
7 Maatschappelijke positie
8 Wie mogen in Nederland wonen?
9 Wat vindt de politiek?

Politiek

Lees meer…

Politiek

1 Wat is politiek?
2 Rechtsstaat of dictatuur?
3 De democratie in Nederland
4 Wat vinden de politieke partijen?
5 Politieke stromingen
6 De regering bestuurt het land
7 Het parlement beslist
8 De provincie en de gemeente
9 Van probleem naar oplossing
10 Invloed op de politiek
11 Nederland en Europa

Werk

Lees meer…

Werk

1 De betekenis van werk
2 Welk werk ga je doen?
3 Arbeidsvoorwaarden
4 Arbeidsomstandigheden
5 Arbeidsverhoudingen
6 De arbeidsmarkt
7 Hoe kom je aan werk?
8 Kansen op de arbeidsmarkt
9 Werkloosheid
10 De sociale partners
11 Verzorgingsstaat

Examenkaternen KGT

Criminaliteit

Lees meer…

Criminaliteit

1 Wat is criminaliteit?
2 Ons beeld van criminaliteit
3 Oorzaken van criminaliteit
4 Nederland is een rechtsstaat
5 Het strafrecht
6 Van politie naar officier
7 Voor de rechter
8 Straf
9 Criminaliteitsbeleid

Media

Lees meer…

Media

1 Communicatie en media
2 Het medialandschap
3 Het belang van media
4 De rol van de overheid
5 Het nieuws
6 De macht van de media

Pluriforme samenleving

Lees meer…

Pluriforme samenleving

1 Cultuur en identiteit
2 De pluriforme samenleving
3 Migratie naar Nederland
4 Samenleven
5 Integratie gaat niet vanzelf
6 Maatschappelijke positie en burgerschap

Politiek

Lees meer…

Politiek

1 De maatschappij en de politiek
2 Rechtsstaat, democratie en dictatuur
3 Politieke partijen
4 Politieke stromingen
5 Kabinet en regering
6 Het parlement
7 Politieke besluitvorming
8 Gemeente en provincie
9 Nederland en Europa
10 De toekomst van de Nederlandse politiek

Werk

Lees meer…

Werk

1 De betekenis van werk
2 Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
3 Bedrijfscultuur
4 De arbeidsmarkt
5 Hoe kom je aan werk?
6 Werkloosheid
7 De sociale partners
8 Verzorgingsstaat

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Maatschappijkunde VMBO heeft  veel schrijf- en onderwijservaring. Het team bestaat uit een mix van docenten maatschappijleer en een auteur/redacteur met een achtergrond als journalist. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, leerlingen en andere deskundigen. 

Deze werkwijze garandeert dat de methode u en uw leerlingen ook echt ondersteunt bij de lessen. 

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en leerlingen!