Klantenservice

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Als de door u bestelde artikelen op voorraad zijn, versturen wij deze binnen 2-3 werkdagen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar moet u rekening houden met een levertijd van ongeveer 10 werkdagen.
Als uw bestelling verwerkt is, ontvangt u een track & trace mail vanuit de vervoerder waarmee u uw bestelling kunt volgen.

Kunnen boekhandels ook via de webshop bestellen?

Nee, boekhandels kunnen alleen bestellen door middel van het sturen van een e-mail.

Kan ik de oefentoetsapp nog gebruiken?

Essener heeft tot schooljaar 2022/2023 twee verschillende oefentoetsapps in de appstores aangeboden, één voor vmbo en één voor havo. Deze apps worden niet meer bijgewerkt.

De toetsvragen in de app voor havo sluiten niet meer aan bij de laatste versie van het lesboek. De havo oefentoetsapp stopt daarom in schooljaar 2022/2023.

De vmbo oefentoetsapp wordt niet meer bijgewerkt maar de vragen sluiten nog wel aan op de laatste druk. De oefentoetsapp voor vmbo kan daarom dit schooljaar gewoon gebruikt worden.

Kan ik een gratis docentenexemplaar voor het nieuwe schooljaar bestellen?

Blijft uw situatie gelijk in schooljaar 2022-2023 dan ontvangt u een gratis docentexemplaar voor het nieuwe schooljaar. U ontvangt de geactualiseerde boeken dit jaar voor de zomervakantie op school. U hoeft ze daarom niet bij ons te bestellen.

Gaat u les geven op een andere/nieuwe school, met pensioen  of naar een ander niveau? Dan kunt u dit doorgeven via het wijzigingsformulier op onze website

Lees hier alles over uw gratis docentexemplaar.

Kan ik als particulier ook via de webshop bestellen?

Nee, particulieren kunnen alleen bestellen via de erkende boekhandel of bijvoorbeeld Bol.com.

Ik ben een nieuwe docent, waar kan ik me registreren?

Vul het wijzigingsformulier in of plaats een bestelling via de webshop. U ontvangt dan van ons een docentexemplaar.

Let op! Bent u een nieuwe docent dan controleren wij eerst bij uw school of u daar werkzaam bent. Als u school gesloten is vanwege vakantie zal de levering na bevestiging door de school plaatsvinden. 

Ik heb nog een boek nodig van het huidige schooljaar, kan ik deze nog bestellen?

Natuurlijk kun je deze nog bestellen. Ga naar onze webshop en kies daar het boek dat je nodig hebt.

Heb je een boek nodig dat niet meer te bestellen is via de webshop? Neem dan contact met ons op via info@essener.nl. Geef duidelijk aan welk boek het betreft en waar het heen gestuurd kan worden. Als het boek nog op voorraad is sturen wij het toe.

Ik wil de docentenhandleiding liever digitaal, kan dat?

Ja, dat kan. U kunt een licentie voor de docentenportal bestellen. Hiermee krijgt u toegang tot al het beschikbare docentenmateriaal.
Ga hiervoor op deze site naar onze webshop en kies de licentie die bij u past! 

Waarom zijn er voor vmbo Maatschappijkunde geen PTA’s en studiewijzers beschikbaar?

Deze worden voor vmbo Maatschappijkunde niet gemaakt omdat scholen de methodes allemaal op verschillende wijze gebruiken, verspreid over korte of lange termijnen.

Worden de toetsvragen (voorheen Docentenhandleiding II) elk jaar herzien?

De toetsvragen voor de verschillende niveaus kunt u gedurende de looptijd van het lesboek gebruiken. Bijvoorbeeld: de toetsvragen voor Vmbo-KGT zijn in 2020 herzien en verschenen. Deze is alleen digitaal beschikbaar via onze Docentenportal.

De Docentenhandleidingen (uitwerkingen – voorheen Docentenhandleiding I) worden wél elk jaar aangepast aangezien de werkboeken jaarlijks worden geactualiseerd. Deze zijn in gedrukte versie beschikbaar via onze webshop, of digitaal via onze Docentenportal.

Wanneer is de herziene uitgave van het vmbo-KGT lesboek verschenen?

De geheel herziene, vijfde druk van Thema’s Maatschappijleer voor VMBO-KGT is in juli 2020 verschenen. 

Wanneer is de herziene uitgave van het havo lesboek verschenen?

De geheel herziene, zesde druk van Thema’s Maatschappijleer voor HAVO is in juli 2021 verschenen.

Wanneer is de herziene uitgave van de Examenkaternen verschenen?

Werk en Pluriforme Samenleving: verschenen schooljaar 2020-2021
Politiek, Criminaliteit en Media: verschenen schooljaar 2021-2022

De syllabuscommissie van het CvTE heeft een vernieuwd eindexamenprogramma neergezet. Hierin komen bijvoorbeeld de verschillen tussen BB en KGT duidelijker naar voren. Deze syllabus ligt ten grondslag aan de vernieuwing van onze examenkaternen die getoetst worden op de Centraal Examens. Wij hebben deze eisen als leidraad gebruikt voor het actualiseren van onze examenkaternen. Alle katernen: Werk, Pluriforme Samenleving, Politiek, Criminaliteit en Media zijn aangepast (5e druk).

Wanneer is de herziene uitgave van het vwo lesboek verschenen?

De geheel herziene, zesde druk van Thema’s Maatschappijleer voor VWO is in juli 2022 verschenen.

Wanneer is de herziene uitgave van Getting to Know Dutch Society verschenen?

Onze nieuwe maatschappijleermethode voor tweetalig onderwijs havo én vwo is in juli 2022 verschenen. Benieuwd naar de herziene uitgave? Bestel een gratis docentexemplaar in onze webshop.

Docentenportal

Wat is de inhoud van de docentenportal?

De Docentenportal bevat veel aanvullend materiaal, zoals:

• een gebruiksvriendelijke online Toetsenbank
• een digitale weergave van de les- en werkboeken
• antwoorden op de werkboekvragen (Docentenhandleiding)
• PowerPointpresentaties per hoofdstuk (vo) of thema (mbo), inclusief schema’s, filmpjes met kijkvragen en externe links.
• per vo-niveau een databank met video’s en websites
• Actualiteitentoetsen
• PTA’s en studiewijzers
• toetsvragen in Word-formaat (voorheen Docentenhandleiding II).
• Quayntoetsen

Online toetsen samenstellen
Met de gebruiksvriendelijke Toetsenbank stelt u voor het vak Maatschappijleer snel een toets samen, die u daarna eenvoudig downloadt en print in Word of als pdf. Op de laatste -aparte- bladzijde staan de antwoorden op de meerkeuzevragen.

Een digitale weergave van de les- en werkboeken
Op de Docentenportal kunt u alle les- en werkboeken digitaal bekijen. Dit is handig wanneer u het les- of werkboek wilt projecteren in de klas, of wanneer u uw boeken niet bij de hand heeft.

Samenvattende en verdiepende PowerPoints
Bij de lesmethodes Thema’s Maatschappijleer (vmbo-KGT, havo en vwo) en Thema’s Burgerschap (mbo) wordt een serie PowerPointpresentaties geleverd die u in uw les kunt gebruiken. In deze presentaties vindt u de kern van de stof, aangevuld met foto’s, schema’s, filmmateriaal en opdrachten. Per hoofdstuk zal er een presentatie beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er per thema een aantal verdiepende PowerPoints die een specifiek onderwerp uitlichten. U kunt de PowerPoints naar eigen inzicht aanpassen.

Video’s en extra’s
Met behulp van de bronnenbank vindt u voor elk hoofdstuk een aantal bronnen die interessant kunnen zijn voor gebruik in de les. U kunt hierbij denken aan uitlegvideo’s, verwijzingen naar websites, verdiepend lesmateriaal, documentaires, etc. De bronnen zijn geselecteerd op kwaliteit en toepasbaarheid bij de lesstof.

Digitale toetsen
Quayntoetsen voor VO
Essener levert via de Docentenportal voor alle methodes digitale toetsen die gebruikt kunnen worden met de software van Quayn. Deze toetsen bevatten meerkeuzevragen die automatisch worden nagekeken. Bij een klassikale toets verschilt de volgorde van de vragen per leerling, zodat afkijken geen zin heeft.
Let op: Vanaf schooljaar 22/23 worden de Wintoetsen niet meer aangeboden. Deze toetsen zijn vervangen door Quayn.

Wintoets en it’slearning (qti 2.1) MBO
Voor Thema’s Burgerschap voor MBO bieden we per dimensie Wintoetsen en qti2.1 toetsen aan voor it’slearning.

Ga naar onze webshop voor een overzicht van licenties voor de Docentenportal.

Welke toetsen staan op de Docentenportal?

Essener levert via de Docentenportal Word-documenten met toetsvragen per hoofdstuk (vmbo, havo, vwo) of per dimensie (mbo). Deze bevatten open vragen en meerkeuzevragen, met en zonder bron.

Op de Docentenportal staan voor de VO-niveaus van Maatschappijleer digitale toetsen die gebruikt kunnen worden met de software van Quayn. Deze toetsen bevatten de meerkeuzevragen uit de toetsvragen en worden automatisch nagekeken. Bij een klassikale toets verschilt de volgorde van de vragen per leerling, zodat afkijken geen zin heeft. Voor Thema’s Burgerschap voor MBO bieden we per dimensie Wintoetsen en qti2.1 toetsen aan voor it’slearning.
Let op: Vanaf schooljaar 22/23 worden de Wintoetsen VO niet meer aangeboden. Deze toetsen zijn vervangen door Quayn.

Voor alle VO-niveaus staan alle toetsvragen ook in de Toetsenbank. Via de Toetsenbank kunt u zelf toetsen samenstellen. De toets kan in Word of pdf worden opgeslagen. Het is mogelijk om de volgorde van de vragen om te draaien, zodat er twee versies ontstaan van de door u zelf samengestelde toets.

In onderstaand schema is ons aanbod overzichtelijk weergegeven.


Maatschappijleer
vmbo BK, vmbo KGT, havo, vwo
Burgerschap
mbo E-2, mbo 3-4
Maatschappijkunde vmbo BB, vmbo KGT
Toetsvragen (Word) ja ja nee
Wintoets nee ja nee
Quayn ja (alleen meerkeuze) nee nee
It’slearning nee ja nee
Toetsenbank ja nee ja

 

RTTI-toetsen vmbo

We bieden geen RTTI-toetsen voor Vmbo maatschappijleer en Vmbo maatschappijkunde meer aan op de Docentenportal. De reden hiervoor is dat de RTTI-toetsen gebaseerd waren op de vorige uitgaven van deze lesmethode. In de Toetsenbank kunt u uw eigen toetsen samenstellen met vragen die zijn gebaseerd op de huidige lesmethode. De Toetsenbank voor maatschappijkunde is medio februari klaar voor gebruik.

Wilt u toch gebruik maken van de (verouderde) RTTI-toetsen, stuur dan een e-mail naar info@essener.nl

Geef daarbij aan of het gaat om toetsen voor maatschappijleer of maatschappijkunde, en het niveau (BK en/of KGT, of BB en/of KGT). Wij sturen u dan de RTTI-toetsen per mail toe.

 

Ik heb tijdens het schooljaar een nieuwe baan op een andere school gekregen. Mag ik mijn docentenportallicentie meeverhuizen?

Uw school betaalt voor uw docentenportallicentie. Als u tijdens een lopend schooljaar van  school verhuist, dient u via uw nieuwe school een nieuwe licentie aan te vragen. Uw school ontvangt dan korting omdat u de licentie niet voor een heel schooljaar afneemt.

Kan ik een docentenportallicentie delen met een collega?

Een docentenportallicentie is persoonsgebonden. U logt in met uw e-mailadres en wachtwoord. Het is niet mogelijk tegelijkertijd ingelogd te zijn op hetzelfde account.

Opzeggen licentie docentenportal

Wilt u geen gebruik meer maken van uw licentie, omdat u bijvoorbeeld met pensioen gaat, meldt u zich dan af middels een e-mail aan info@essener.nl.

Digitale lesmethode

Ik heb docenten en klassen toegevoegd in de schoolbeheerdersomgeving maar in de docentenomgeving zie ik nog steeds geen klassen.

Controleer of de klassen niet alleen zijn toegevoegd maar ook gekoppeld zijn aan een docent (Docenten > Overzicht van klassen > is dit leeg? Klik op Klas toevoegen en koppel de juiste klassen aan de docent).

Ik heb docenten en klassen toegevoegd maar het lukt me niet om leerlingen toe te voegen.

U voegt leerlingen nooit zelf toe. Leerlingen voegen zichzelf toe door in hun ELO (bijvoorbeeld Magister, It’s Learning of SOMToday) op de link naar onze methode te klikken. Deze link staat onder het kopje Leermiddelen. De link leidt naar een pagina waar leerlingen hun klas moeten kiezen uit een menu. Heeft u als schoolbeheerder nog geen klassen aangemaakt, dan is dit menu leeg en moet u dus nog klassen aanmaken in de schoolbeheerdersomgeving.

Een of meerdere leerlingen kunnen niet de klassen zien die ik heb toegevoegd. Het menu met klassen is niet leeg maar er staan vreemde klassen.

De leerling(en) is/zijn door de boekendistributeur gekoppeld aan de verkeerde school. Dit  gebeurt vaak bij leerlingen op scholen die onderdeel zijn van een overkoepelende organisatie. Stuur een mail naar helpdesk@essener.nl en vermeld het volgende:  

  • voornaam en eerste letter achternaam van de betreffende leerling(en) 
  • de klas(sen) die de leerling te zien krijgt (dit kan per leerling verschillen)
  • de klas en school waarin de leerling zou moeten zitten 

Ik heb docenten en klassen toegevoegd (en gekoppeld) maar in de docentenomgeving kan ik geen vak kiezen.

Controleer of u docenten heeft gekoppeld aan een vak. Klik in de schoolbeheerdersomgeving op Docenten, klik op de naam van de docent en kijk of er een vak staat onder het kopje Vakken. Koppel eventueel een vak door op de blauwe knop Vak toevoegen te klikken.

Een leerling heeft de verkeerde klas aangeklikt.

Hoort de klas wel bij uw school? Neem contact op met uw schoolbeheerder. Deze kan de  klas van de leerling wijzigen.  

Hoort de klas bij een vreemde school? Neem contact op met helpdesk@essener.nl of bel ons 075 621 72 91.

Ik ben schoolbeheerder maar ik kom niet in de omgeving die ik volgens de schoolbeheerdershandleiding zou moeten zien.

U bent waarschijnlijk ingelogd als docent. Ziet u een witte achtergrond met blauwe en gele balken? Log dan uit middels de knop uitloggen rechtsbovenaan. Ga vervolgens naar  https://esseneronline.nl/admin. Als het goed is, ziet u nu een grijze omgeving met Log a.u.b. in (omgeving voor schoolbeheerders). Uw gebruikersnaam en wachtwoord is geldig voor zowel de schoolbeheerdersomgeving als voor de docentenomgeving, het verschilt alleen per inlogpagina in welke omgeving u terecht komt. Docenten loggen in op esseneronline.nl (zonder admin).  

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Het wachtwoord van uw schoolbeheerdersaccount herstelt u op: https://esseneronline.nl/admin/reset/request_link.
Weet u niet met welk e-mailadres u geregistreerd staat? Neem contact op met helpdesk@essener.nl of bel ons 075 621 72 91.

Het wachtwoord van uw docentenaccount herstelt u op: https://esseneronline.nl/reset/request_link.
Weet u niet met welk e-mailadres u geregistreerd  staat? Neem contact op met helpdesk@essener.nl of bel ons 075 621 72 91.

Het lesboek opent niet.

Het lesboek is te openen door op de verticale gele balk te klikken in de  docentenomgeving. U dient eerst een thema, hoofdstuk en opdracht te kiezen alvorens de bijbehorende lesboekpagina opent.  

Ik wil mijn schoolbeheerdersaccount overdragen aan een collega.

Neem contact op met helpdesk@essener.nl en vermeld:  

  • naam en e-mailadres van de nieuwe schoolbeheerder 
  • of uzelf nog wel docent blijft of geheel uit het systeem verwijderd kan worden

U kunt hierover ook telefonisch contact met ons opnemen: 075 621 72 91.

Ik ben schoolbeheerder en heb docenten toegevoegd. Eén of meerdere docenten ontvangen niet de welkomstmail waarmee ze hun docentenaccount kunnen activeren.

De welkomstmail belandt mogelijk in ongewenste mail / spam / junk / onbelangrijke mail / other.
Zit de e-mail in geen van deze mappen, laat de docent dan een nieuw wachtwoord  aanvragen via https://esseneronline.nl/reset/request_link met het e-mailadres dat u als  schoolbeheerder hebt gebruikt bij het toevoegen van de docent.

Mijn leerlingen zien wel stof voor maatschappijleer maar niet de stof voor maatschappijkunde.

Op dit moment biedt Essener voor het VO alleen maatschappijleer aan op ons interactieve digitale platform.
Op de
docentenportal is materiaal te vinden voor maatschappijkunde, zij het niet  interactief. Heeft u geen account voor de docentenportal? Kijk hier voor meer informatie over de docentenportal.

Ik geef les aan een klas met leerweg X maar ik krijg de boeken van leerweg Y te zien.

Controleer (of laat controleren door de schoolbeheerder) of de juiste leerweg aan de klas gekoppeld is. Dit kan in het menu Klassen in de schoolbeheerdersomgeving. Klik daarna op  het blauwe potloodje naast de betreffende klas.  

Ik kan alleen het lesboek openen en niet het werkboek of vice versa.

Uw school heeft mogelijk alleen licenties voor het lesboek of alleen licenties voor het werkboek aangeschaft. U kunt dit nagaan bij de leermiddelencoördinator van uw school. Komt u er niet uit, neem dan contact op met helpdesk@essener.nl.

Leerlingen zien geen link naar de digitale methode in hun ELO.

De boekendistributeur van uw school zou deze link klaar moeten hebben gezet in de  ELO. Als er geen link staat, is er wellicht iets fout gegaan bij de distributeur of zijn er geen digitale licenties besteld.
Vermoedt u het eerste, neem dan contact op met uw  boekendistributeur. Vermoedt u het laatste, neem dan contact op met helpdesk@essener.nl

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de helpdesk.