Vmbo Maatschappijleer BK/KGT

Thema’s Maatschappijleer is de meest gebruikte methode op het vmbo. De methode is herkenbaar voor leerlingen door een scherpe aansluiting op hun belevingswereld en op de actualiteit. De herkenbaarheid stimuleert leerlingen om aan de slag te gaan met maatschappijleer. De actualiteit is essentieel voor een goede invulling van het vak. Door het grote aanbod in vragen en opdrachten is het bovendien eenvoudig te differentiëren naar niveau binnen het Vmbo.

Voor vmbo BK is er een les-werkboek. Voor vmbo KGT is er een lesboek en een werkboek. De opzet van de methodes is vergelijkbaar, al heeft vmbo KGT wat meer verdieping in de lesstof en een extra hoofdstuk: Nederland en de wereld. Beide methodes besteden veel aandacht aan het in de klas bespreken van maatschappelijke kwesties.

Waarom Thema’s Maatschappijleer?

een overzichtelijke én aantrekkelijke lesmethode 
veel aandacht voor actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen 
terugkerende actualiteitentoets over het laatste nieuws 
docentenportal met PowerPoints en vele extra’s 
toetsenbank voor toetsvragen op maat 
werken vanaf papier, digitaal of met een combinatie van deze twee

De werkboeken worden jaarlijks vernieuwd met opdrachten over actuele onderwerpen. Zo bespreekt u elk jaar het laatste nieuws met uw klas. Naast de heldere toon van de teksten zorgen ook stripverhalen en infographics voor meer aandacht en betrokkenheid in de les. 

Bekijk ook onze pagina over Examenkaternen Maatschappijkunde VMBO:

ISBN en prijs

Lesboek KGT
Prijs: € 45,25
ISBN 978-90-8674-349-0

Werkboek KGT 2021-2022
Prijs: € 14,00
ISBN 978-90-8674-409-1

Les/werkboek BK 2021-2022
Prijs: € 22,50
ISBN 978-90-8674-414-5

Bekijk de mogelijkheden voor blended learning in onze webshop

Gratis proefexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

inhoud

Behandel de thema’s in willekeurige volgorde

De boeken zijn zo gemaakt dat u zelf kunt kiezen waar u mee begint en welke hoofdstukken u wilt behandelen in de les. Daarnaast zijn er in de docentenportal veel ondersteunende hulpmiddelen beschikbaar die u helpen met het voorbereiden en geven van de lessen maatschappijleer.

Actualiteit

De methode wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel aantrekkelijke foto’s, infographics, ervaringsverhalen en leuke bronnen met opdrachten.

Actualiteitentoets

Er verschijnt 7 keer per jaar een actualiteitentoets in de docentenportal. Doel van deze toets is om leerlingen te stimuleren regelmatig het nieuws te volgen.

Hoofdstukken Thema’s Maatschappijleer VMBO BK
Thema’s Maatschappijleer voor vmbo BK bestaat uit een gecombineerd les-werkboek. Elke paragraaf bestaat uit één pagina lestekst en drie pagina’s vragen en opdrachten. Daarnaast is er zeventien bladzijden aan verrijkingsstof opgenomen, bijvoorbeeld over de klimaatverandering, de indeling van de Tweede Kamer of het verloop van een asielaanvraag. En op tien bladzijden is er ruimte voor waargebeurde verhalen van leerlingen, én een strip over politieke besluitvorming. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar vmbo BK.

1 Wat is maatschappijleer?

Lees meer…

1 Wat is maatschappijleer?

1.1 De maatschappij 
1.2 Wat leer je bij maatschappijleer? 
1.3 Maatschappelijke problemen 
1.4 Klimaatverandering, een maatschappelijke probleem 
1.5 Wat vind jij? 

2 Jongeren 

Lees meer…

2 Jongeren 

2.1 Hoe word je wie je bent? 
2.2 Een leven lang leren 
2.3 Rolpatronen 
2.4 Cultuur 
2.5 Jouw mening over een ander 

3 Politiek 

Lees meer…

3 Politiek 

3.1 Keuzes maken 
3.2 Wie heeft de macht? 
3.3 Op wie ga jij stemmen? 
3.4 Regering en Tweede Kamer 
3.5 Politiek in de buurt 
3.6 Politiek over de grens

Pluriforme samenleving 

Lees meer…

Pluriforme samenleving 

4.1 Veel culturen in één land 
4.2 Verhuizen naar een ander land 
4.3 Integratie, hoe gaat dat? 
4.4 Hoe kijk je naar anderen? 

5 Media 

Lees meer…

5 Media 

5.1 Hoe communiceer je? 
5.2 Verschillende soorten media 
5.3 Nieuws 
5.4 De invloed van de media 
5.5 Geld verdienen met de media 
5.6 Jij en de media 

Werk 

Lees meer…

Werk 

6.1 Een leuke baan 
6.2 Hoe kom je aan werk? 
6.3 Met werk kom je verder 
6.4 Soms helpt de overheid 

7 Criminaliteit 

Lees meer…

7 Criminaliteit 

7.1. Wat is criminaliteit? 
7.2. Oorzaken van criminaliteit  
7.3. Opgepakt … en dan? 
7.4. Schuldig of onschuldig 
7.5 Hoe pakken we criminelen aan? 

8 Relaties 

Lees meer…

8 Relaties 

8.1 Met elkaar omgaan 
8.2 Over grenzen 
8.3 Verliefd, verloofd, getrouwd 
8.4 Alleen of samen? 

Hoofdstukken Thema’s Maatschappijleer VMBO KGT
De lesmethode voor vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek. Elke paragraaf in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is er twintig bladzijden aan verrijkingsstof opgenomen, bijvoorbeeld over de verzorgingsstaat, de klimaatverandering en het klassengesprek. Op veertien bladzijden staan verhalen over waargebeurde gebeurtenissen van leerlingen die we van docenten hebben ontvangen. Het hoofdstuk Politiek wordt geïntroduceerd met een spannend stripverhaal.

Het werkboek wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. In het werkboek staan 27 bladzijden aan verrijkingsstof, met speciale pagina’s over thema’s als: je mening geven, gender, pesten, cartoons en de vrijheid van meningsuiting, de klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking, nepnieuws, beeldvorming en vrijheid of veiligheid. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

De methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar vmbo KGT.

1 Wat is maatschappijleer? 

Lees meer…

1 Wat is maatschappijleer? 

1.1 De samenleving  
1.2 Met wie ben je verbonden? 
1.3 Kernbegrippen bij maatschappijleer 
1.4 Hoe onderzoek je de samenleving? 

2 Jongeren 

Lees meer…

2 Jongeren 

2.1 Hoe word je wie je bent? 
2.2 Een leven lang leren 
2.3 Wat is normaal? 
2.4 Bij welke groep hoor je? 

3 Politiek 

Lees meer…

3 Politiek 

3.1 Wat is politiek? 
3.2 Welke partij past bij jou? 
3.3 Stromingen in de politiek 
3.4 De regering regeert 
3.5 Het parlement controleert 
3.6 De parlementaire democratie 
3.7 Gemeente en provincie 

4 Nederland en de wereld 

Lees meer…

4 Nederland en de wereld 

4.1 Globalisering 
4.2 Problemen zonder grenzen 
4.3 Landen zonder democratie 
4.4 Europese Unie, VN en NAVO 
4.5 Eigen baas of samenwerken? 

5 Media 

Lees meer…

5 Media 

5.1 Communicatie 
5.2 Verschillende soorten media 
5.3 Nieuws + Nepnieuws 
5.4 De invloed van de media 
5.5 Geld verdienen met de media 
5.6 Jij en de media 

6 Pluriforme samenleving 

Lees meer…

6 Pluriforme samenleving 

6.1 Leven tussen verschillende culturen 
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan? 
6.3 Migratie naar Nederland 
6.4 Integratie 
6.5 Nederland is veranderd 

7 Relaties 

Lees meer…

7 Relaties 

7.1 De mens als sociaal wezen 
7.2 Over grenzen 
7.3 Alleen of samen? 
7.4 Wil je met me …? 
7.5 Als het botst 

8 Werk 

Lees meer…

8 Werk 

8.1 Waarom werken we? 
8.2 Een baan die bij je past 
8.3 Hoe kom je aan werk? 
8.4 Met werk kom je verder 
8.5 Als het tegenzit … 
8.6 De verzorgingsstaat 

9 Criminaliteit 

Lees meer…

9 Criminaliteit 

9.1 Wat is criminaliteit? 
9.2 Oorzaken van criminaliteit 
9.3 Theorieën over criminaliteit 
9.4 Opgepakt … en dan? 
9.5 De rechtszaak 
9.6 Preventie of repressie 

Gratis proefexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

digitaal

Blended learning

Maak kennis met onze digitale lesmethode. Kies voor volledig digitaal of de combinatie van digitaal en een boek (blended). De digitale lesmethode is beschikbaar voor maatschappijleer op het voortgezet onderwijs en burgerschap op het mbo. 

Lees meer…

Docentenportal

Speciaal voor docenten is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen ter aanvulling op en verrijking van onze methodes.

Kies de licentie die bij u past!

Lees meer…

Gratis proefexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

bestellen

Thema's Maatschappijleer Vmbo
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-BK 2021-2022

Les/werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-414-5

€ 22,50
winkelwagen bekijken

Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo BK bestaat uit een gecombineerd les/werkboek. Elke paragraaf bestaat uit één pagina lestekst en drie pagina’s vragen en opdrachten. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo BK.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo-BK (uitwerkingen) 2021-2022

Vmbo-BK Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2021-2022 – gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-459-6

€ 12
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo BK boek

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-BK

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Vmbo schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor materialen VMBO BK/KGT en Maatschappijkunde

€ 26,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Docentenportal
Licentie Docentenportal VO en mbo compleet schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor alle materialen VO en mbo

€ 42,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Maatschappijleer Vmbo KGT
Lesboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT

Lesboek 5e druk | ISBN 978-90-8674-349-0

€ 45,25
winkelwagen bekijken

De lesmethode voor Vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek. Elke paragraaf in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is op tien dubbele bladzijden verrijkingsstof opgenomen.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

vmbo werkboek maatschappijleer
Werkboek Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT 2021-2022

Werkboek 2021-2022 | ISBN 978-90-8674-409-1

€ 14
winkelwagen bekijken

Het werkboek hoort bij het lesboek en wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

Gedrukte versie docentenhandleiding
Docentenhandleiding Vmbo KGT (uitwerkingen) 2021-2022

gedrukte versie | ISBN 978-90-8674-458-9

€ 12
winkelwagen bekijken

De docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van het Vmbo KGT boek

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Docentenportal
Licentie Docentenportal Vmbo schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor materialen VMBO BK/KGT en Maatschappijkunde

€ 26,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Docentenportal
Licentie Docentenportal VO en mbo compleet schooljaar 2021-2022

Licentie per docent per schooljaar voor alle materialen VO en mbo

€ 42,50

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s.

Gratis proefexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Maatschappijleer VMBO heeft veel schrijf- en onderwijservaring. Het team bestaat uit een mix van docenten maatschappijleer en een auteur/redacteur met een achtergrond in de journalistiek. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, leerlingen en andere deskundigen. 

Deze werkwijze garandeert dat de methode u en uw leerlingen ook echt ondersteunt bij de lessen.  

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en leerlingen!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.