Thema’s Maatschappijleer Vmbo BK en KGT

Thema’s Maatschappijleer voor vmbo wordt vernieuwd voor schooljaar 2024-2025. Bestel nu een beoordelingsexemplaar BK en/of KGT en krijg aan de hand van twee hoofdstukken een kijkje in de vernieuwde methodes.

Waarom Thema’s Maatschappijleer?

Thema’s is de meest gebruikte maatschappijleermethode op het vmbo. De methode is herkenbaar voor leerlingen door een scherpe aansluiting op hun belevingswereld en op de actualiteit. De herkenbaarheid stimuleert leerlingen om aan de slag te gaan.

In het helder gestructureerde lesboek en werkboek staan de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van dit moment. En met het jaarlijks geactualiseerde werkboek zijn je lessen altijd up-to-date. Tegelijkertijd biedt Thema’s alle handvatten om je lessen vorm te geven op de manier die goed bij jou en je leerlingen past. Naast de papieren en digitale leermiddelen voor leerlingen heeft de methode een zeer breed aanbod aan docentmateriaal en docentondersteuning.

Voor vmbo BK is er een les-werkboek. Voor vmbo KGT is er een lesboek en een werkboek. Bestel jouw gratis beoordelingsexemplaar in de webshop.

De belangrijkste punten van Thema’s op een rijtje:

Een overzichtelijke en aantrekkelijke lesmethode
Helder geschreven lesteksten aansluitend op het leerniveau
Altijd actueel met jaarlijks vernieuwd werkboek
Zeer complete online leeromgeving: MAX online
Een periodieke actualiteitentoets over het laatste nieuws
Veel aandacht voor kritische denkvaardigheden
Leerlinggerichte contexten en bronnen
Werk zoals jij wilt: digitaal, met boeken of blended
Veel extra docentmateriaal, waaronder PowerPoints en de Toetsenbank

Nieuwe online leeromgeving

De digitale lesmethode staat sinds dit schooljaar op een ander platform, MAX online. Met deze online leeromgeving heb je als docent de volledige regie over het leerproces. Het overzichtelijke dashboard geeft je real-time inzicht in waar je leerlingen mee bezig zijn en waar ze wel of geen moeite mee hebben. Je kunt direct bijsturen en helpen als dat nodig is. In MAX online bieden we de leerling ook extra oefenmateriaal aan, zoals ­flitskaarten waarmee ze de begrippen extra goed kunnen oefenen. Er staat daarnaast veel docentmateriaal. Alles in één online omgeving, wel zo makkelijk.

De belangrijkste vernieuwingen
In de nieuwe editie van Thema’s is de duidelijke opbouw van de hoofdstukken behouden en is de lesinhoud weer evenwichtig en kwalitatief hoogstaand. Toch zagen we verschillende mogelijkheden tot verbetering van de methode.

Wat is er nieuw?

Inhoudelijk integraal herzien en geactualiseerd
Leerdoelen per paragraaf als houvast voor leerling en docent
Geheel nieuw hoofdstuk over burgerschap
In elk hoofdstuk oefenen met maatschappelijke problemen
Nog duidelijkere structuur in het werkboek
Hoofdstukindeling van vmbo-kgt identiek aan vmbo-bk
Duidelijker onderscheid tussen begrippen en signaalwoorden in lesteksten
De rustige opmaak zorgt voor betere leesbaarheid en meer focus

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

inhoud schooljaar 2023-2024

Behandel de thema’s in willekeurige volgorde

De boeken zijn zo gemaakt dat je zelf kunt kiezen waar je mee begint en welke hoofdstukken je wilt behandelen in de les. Daarnaast zijn er in de Docentenportal veel ondersteunende hulpmiddelen beschikbaar die je helpen met het voorbereiden en geven van de lessen maatschappijleer.

Actualiteit

De methode wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel aantrekkelijke foto’s, infographics, ervaringsverhalen en leuke bronnen met opdrachten.

Actualiteitentoets

Er verschijnt 7 keer per jaar een actualiteitentoets in de docentenportal. Doel van deze toets is om leerlingen te stimuleren regelmatig het nieuws te volgen.

Hoofdstukken Thema’s Maatschappijleer Vmbo BK
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo BK bestaat uit een gecombineerd les-werkboek. Elke paragraaf bestaat uit één pagina lestekst en drie pagina’s vragen en opdrachten. Daarnaast is er zeventien bladzijden aan verrijkingsstof opgenomen, bijvoorbeeld over de klimaatverandering, de indeling van de Tweede Kamer of het verloop van een asielaanvraag. En op tien bladzijden is er ruimte voor waargebeurde verhalen van leerlingen, én een strip over politieke besluitvorming. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

Deze methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar vmbo BK.

1 Wat is maatschappijleer?

Lees meer…

1 Wat is maatschappijleer?

1.1 De maatschappij 
1.2 Wat leer je bij maatschappijleer? 
1.3 Maatschappelijke problemen 
1.4 Klimaatverandering, een maatschappelijke probleem 
1.5 Wat vind jij? 

2 Jongeren 

Lees meer…

2 Jongeren 

2.1 Hoe word je wie je bent? 
2.2 Een leven lang leren 
2.3 Rolpatronen 
2.4 Cultuur 
2.5 Jouw mening over een ander 

3 Politiek 

Lees meer…

3 Politiek 

3.1 Keuzes maken 
3.2 Wie heeft de macht? 
3.3 Op wie ga jij stemmen? 
3.4 Regering en Tweede Kamer 
3.5 Politiek in de buurt 
3.6 Politiek over de grens

Pluriforme samenleving 

Lees meer…

Pluriforme samenleving 

4.1 Veel culturen in één land 
4.2 Verhuizen naar een ander land 
4.3 Integratie, hoe gaat dat? 
4.4 Hoe kijk je naar anderen? 

5 Media 

Lees meer…

5 Media 

5.1 Hoe communiceer je? 
5.2 Verschillende soorten media 
5.3 Nieuws 
5.4 De invloed van de media 
5.5 Geld verdienen met de media 
5.6 Jij en de media 

Werk 

Lees meer…

Werk 

6.1 Een leuke baan 
6.2 Hoe kom je aan werk? 
6.3 Met werk kom je verder 
6.4 Soms helpt de overheid 

7 Criminaliteit 

Lees meer…

7 Criminaliteit 

7.1. Wat is criminaliteit? 
7.2. Oorzaken van criminaliteit  
7.3. Opgepakt … en dan? 
7.4. Schuldig of onschuldig 
7.5 Hoe pakken we criminelen aan? 

8 Relaties 

Lees meer…

8 Relaties 

8.1 Met elkaar omgaan 
8.2 Over grenzen 
8.3 Verliefd, verloofd, getrouwd 
8.4 Alleen of samen? 

Hoofdstukken Thema’s Maatschappijleer Vmbo KGT
De lesmethode voor vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek. Elke paragraaf in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is er twintig bladzijden aan verrijkingsstof opgenomen, bijvoorbeeld over de verzorgingsstaat, de klimaatverandering en het klassengesprek. Op veertien bladzijden staan verhalen over waargebeurde gebeurtenissen van leerlingen die we van docenten hebben ontvangen. Het hoofdstuk Politiek wordt geïntroduceerd met een spannend stripverhaal.

Het werkboek wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. In het werkboek staan 27 bladzijden aan verrijkingsstof, met speciale pagina’s over thema’s als: je mening geven, gender, pesten, cartoons en de vrijheid van meningsuiting, de klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking, nepnieuws, beeldvorming en vrijheid of veiligheid. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.

De methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar vmbo KGT.

1 Wat is maatschappijleer? 

Lees meer…

1 Wat is maatschappijleer? 

1.1 De samenleving  
1.2 Met wie ben je verbonden? 
1.3 Kernbegrippen bij maatschappijleer 
1.4 Hoe onderzoek je de samenleving? 

2 Jongeren 

Lees meer…

2 Jongeren 

2.1 Hoe word je wie je bent? 
2.2 Een leven lang leren 
2.3 Wat is normaal? 
2.4 Bij welke groep hoor je? 

3 Politiek 

Lees meer…

3 Politiek 

3.1 Wat is politiek? 
3.2 Welke partij past bij jou? 
3.3 Stromingen in de politiek 
3.4 De regering regeert 
3.5 Het parlement controleert 
3.6 De parlementaire democratie 
3.7 Gemeente en provincie 

4 Nederland en de wereld 

Lees meer…

4 Nederland en de wereld 

4.1 Globalisering 
4.2 Problemen zonder grenzen 
4.3 Landen zonder democratie 
4.4 Europese Unie, VN en NAVO 
4.5 Eigen baas of samenwerken? 

5 Media 

Lees meer…

5 Media 

5.1 Communicatie 
5.2 Verschillende soorten media 
5.3 Nieuws + Nepnieuws 
5.4 De invloed van de media 
5.5 Geld verdienen met de media 
5.6 Jij en de media 

6 Pluriforme samenleving 

Lees meer…

6 Pluriforme samenleving 

6.1 Leven tussen verschillende culturen 
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan? 
6.3 Migratie naar Nederland 
6.4 Integratie 
6.5 Nederland is veranderd 

7 Relaties 

Lees meer…

7 Relaties 

7.1 De mens als sociaal wezen 
7.2 Over grenzen 
7.3 Alleen of samen? 
7.4 Wil je met me …? 
7.5 Als het botst 

8 Werk 

Lees meer…

8 Werk 

8.1 Waarom werken we? 
8.2 Een baan die bij je past 
8.3 Hoe kom je aan werk? 
8.4 Met werk kom je verder 
8.5 Als het tegenzit … 
8.6 De verzorgingsstaat 

9 Criminaliteit 

Lees meer…

9 Criminaliteit 

9.1 Wat is criminaliteit? 
9.2 Oorzaken van criminaliteit 
9.3 Theorieën over criminaliteit 
9.4 Opgepakt … en dan? 
9.5 De rechtszaak 
9.6 Preventie of repressie 

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

digitaal

Online leeromgeving

Maak kennis met onze digitale lesmethode. Kies voor volledig digitaal of de combinatie van digitaal en een boek (blended). De digitale lesmethode is beschikbaar voor maatschappijleer op het voortgezet onderwijs en burgerschap op het mbo. 

Lees meer…

Docentmateriaal

Speciaal voor docenten die werken met onze methode bieden wij een grote variëteit aan hulpmiddelen ter aanvulling op en verrijking van onze methodes.

Je vindt de docentmaterialen in de online leeromgeving en op de Docentenportal.

Lees meer…

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Maatschappijleer VMBO heeft veel schrijf- en onderwijservaring. Het team bestaat uit een mix van docenten maatschappijleer en een auteur/redacteur met een achtergrond in de journalistiek. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, leerlingen en andere deskundigen. 

Deze werkwijze garandeert dat de methode u en uw leerlingen ook echt ondersteunt bij de lessen.  

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en leerlingen!