Thema’s Burgerschap voor MBO niveau 3-4

Burgerschap draait om deelname aan de samenleving. Het belang daarvan wordt steeds beter onderkend. Dat burgerschap geen herhaling is van maatschappijleer nog niet altijd. Burgerschap gaat volgens Uitgeverij Essener over het functioneren in en (willen) bijdragen aan de democratische, pluriforme samenleving en aan de rechtsstaat. Kritisch denken, afgewogen keuzes maken, en aansluiten bij de leefwereld van de student zijn daarbij cruciaal.

Met trots presenteren we een complete, papieren én digitale methode voor burgerschap waarbij die visie op burgerschap het uitgangspunt is geweest.

Benieuwd naar onze nieuwe online leeromgeving? Klik hier voor de video.

Thema’s Burgerschap voor MBO is beloond met de Comenius EduMedia zegel 2021.

Waarom Thema’s Burgerschap voor MBO?

Thema’s Burgerschap voor MBO inspireert studenten en helpt ze op weg naar een succesvolle toekomst waarin zij nadenken over maatschappelijke kwesties en hun rol daarin.

Elk jaar een geactualiseerde uitgave
Goede aansluiting op de beroepspraktijk
Herkenbare bronnen en casussen 
Grote variatie aan opdrachten
Veel extra docentenmateriaal 

Geef je (ook) les aan Entree-2? Bekijk dan ook Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2

Bestel docentmaterialen

Thema’s Burgerschap voor MBO bestaat uit één leerwerkboek en een inlog voor de digitale lesmethode. Je kunt kiezen of je op papier, blended of digitaal wil werken.

Weten wat er mogelijk is?

Bekijk ons aanbod op onze boekenlijst

Leren zoals jij wil

Thema’s Burgerschap voor MBO kun je zowel digitaal, op papier, en blended gebruiken. Als je kiest voor de digitale lesmethode kan de student in zijn of haar eigen tempo, thuis of op school, zelfstandig of begeleid, aan de slag.

De keuze is aan jou

Liever niet (volledig) digitaal? Kies dan voor het boek. Het boek bevat alle lesteksten en opdrachten met invulmogelijkheden. Bij het boek krijgt de student ook toegang tot de digitale omgeving. Dat geeft jou als docent de mogelijkheid om te kiezen voor blended leren. Je kunt de methode gebruiken zoals jij wilt.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

thema’s

Thema’s Burgerschap 2023-2024

Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4 biedt de benodigde kennis en vaardigheden om kritisch te leren deelnemen aan de samenleving aan in 24 thema’s. De thema’s zijn verdeeld over de vier burgerschapsdimensies, aangevuld met onze ‘eigen’ dimensie digitaal burgerschap. De kritische denkvaardigheden komen in elk thema terug.   

De thema’s zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. We beginnen met een casus en een introductievraag, bedoeld als inleiding en om voorkennis te activeren. De theorie en de opdrachten wisselen elkaar af. Een thema eindigt met een portfolio-opdracht en een begrippenlijst.

Een van de krachtige elementen van de methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen. Daarom passen we elk jaar met name de actueel-opdrachten, de infographics en, waar nodig, de theorie aan. Ook nemen we elk jaar de feedback van docenten mee.

Thema’s Burgerschap voor MBO niveau 3-4

Thema 1 Leven in media

Lees meer…

Thema 1 Leven in media

Het gaat in dit thema over de invloed van media op de samenleving. We laten de student zien dat we ‘in media’ leven in plaats van ‘met media’. Het thema behandelt ook de rol die de journalistiek speelt in een democratie.

Thema 2 Digitale uitdagingen

Lees meer…

Thema 2 Digitale uitdagingen

Dit thema behandelt desinformatie en de betrouwbaarheid van informatie. De studenten maken kennis met desinformatie, de verschillende doelen hiervan, de kenmerken van desinformatie en manieren waarop zij en de overheid met desinformatie om (kunnen) gaan.

Thema 3 Culturele verschillen

Lees meer…

Thema 3 Culturele verschillen

In dit thema komt een aantal voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland aan bod.

Hierbij gaat het erom dat de student begrip krijgt voor deze verschillen. Naast verschillen kijken we uiteraard ook naar overeenkomsten en sociale cohesie.

Thema 4 Integratie

Lees meer…

Thema 4 Integratie

Dit thema start met een video waarin rapper Woenselaar duidelijk maakt dat hij zich Marokkaan én Nederlander voelt.

Dat maakt de onderwerpen migratie en integratie bespreekbaar, zowel op macroniveau als op microniveau.

Thema 5 Hokjesdenken

Lees meer…

Thema 5 Hokjesdenken

Het doel van dit thema is de student bewust maken van de positieve en negatieve kanten van het indelen in groepen (‘hokjesdenken’).

Het gaat onder andere over vooroordelen, discriminatie, en je verplaatsen in een ander.

Thema 6 Relaties

Lees meer…

Thema 6 Relaties

Dit thema gaat over economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, de rolverdeling binnen een relatie en over emancipatie.

Daarnaast is dit thema ook goed te gebruiken als het gaat over afspraken die je maakt als je gaat samenwonen of trouwen.

Thema 7 Seksuele diversiteit

Lees meer…

Thema 7 Seksuele diversiteit

Het thema ‘Seksuele diversiteit’ heeft in eerste instantie als doel om te informeren.

Zowel de emancipatie van LHBTI’ers als mensen die hier minder positief tegenover staan, krijgt aandacht in dit thema.

Thema 8 Vrijheid en onvrijheid

Lees meer…

Thema 8 Vrijheid en onvrijheid

In dit thema onderzoekt de student de verschillen tussen een democratische rechtsstaat zoals Nederland en landen waar je minder vrijheid hebt. We stellen ook de vragen: wat betekent vrijheid precies, en hoe vrij ben je eigenlijk in Nederland?

Thema 9 Politiek en idealen

Lees meer…

Thema 9 Politiek en idealen

Dit thema draait om ideeën over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Uitgangspunt is dat mensen verschillende idealen hebben, maar zich bij het realiseren ervan moeten houden aan democratische spelregels.

Thema 10 Invloed uitoefenen

Lees meer…

Thema 10 Invloed uitoefenen

De student leert in dit thema dat we in Nederland dankzij grondrechten invloed kunnen uitoefenen op politieke besluiten. We behandelen verschillende manieren om je stem te laten horen, variërend van stemmen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Thema 11 Een democratisch bestuur

Lees meer…

Thema 11 Een democratisch bestuur

Dit thema gaat over de politieke besluitvorming in Nederland. Hierbij gaat het zowel over de praktijk van tot overeenstemming komen als over de theorie van instituties. De student oefent in dit thema verschillende manieren om overeenstemming te bereiken.

Thema 12 Europese Unie

Lees meer…

Thema 12 Europese Unie

Misschien heb je het niet door, maar iedere dag heb je te maken regels die zijn gemaakt door de Europese Unie. In dit thema bespreken we de wat de EU is en hoe de besluitvorming werkt. Ook kijken we naar voor- en nadelen van Europese samenwerking.

Thema’s Burgerschap voor MBO niveau 3-4

Thema 13 Burger en recht

Lees meer…

Thema 13 Burger en recht

Dit thema gaat over privaatrecht, het recht tussen personen onderling. Veel aandacht is er voor ‘je recht zoeken’. Dat kan via een rechtswinkel, juridisch loket, mediation, arbitrage of via een rechtszaak.

Thema 14 Criminaliteit

Lees meer…

Thema 14 Criminaliteit

In dit thema staat het strafrecht centraal. Daarbij krijgt drugscriminaliteit veel aandacht. Het thema gaat ook over straffen: welke straffen er zijn, met welk doel ze worden opgelegd en wat de consequenties kunnen zijn.

Thema 15 Arbeid

Lees meer…

Thema 15 Arbeid

Dit thema gaat uit van de rol van werknemer en behandelt onder andere het belang van werk voor het individu en voor de samenleving, de vele (mbo-)mogelijkheden en aandachtspunten bij het werken in een organisatie.

Thema 16 Arbeidsmarkt

Lees meer…

Thema 16 Arbeidsmarkt

Het thema start met een schets van de snel veranderende arbeidsmarkt waar de student op terecht komt. Het is belangrijk dat de student beseft dat werknemers een leven lang zullen moeten ‘bijblijven’ om waarde voor de arbeidsmarkt te behouden.

Thema 17 Afspraken over je werk

Lees meer…

Thema 17 Afspraken over je werk

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn de kernbegrippen in dit thema. Het gaat over medezeggenschap, de Arbowet en de RI&E in de beroepspraktijk, over cao’s, individuele arbeidscontracten en wat belangenorganisaties doen voor leden.

Thema 18 Grip op geld

Lees meer…

Thema 18 Grip op geld

Dit thema gaat uit van de rol van consument. Het gaat over de balans tussen inkomsten en uitgaven, over het ontstaan van schulden, het omgaan met schulden, en over inkomstenbronnen waar studenten recht op (kunnen) hebben.

Thema 19 Duurzaamheid

Lees meer…

Thema 19 Duurzaamheid

In dit thema leert de student hoe de klimaatcrisis, milieuvervuiling en het verbruik van grondstoffen de leefomgeving van mensen wereldwijd bedreigen. Vervolgens denkt de student na over het evenwicht tussen de drie p’s, ‘people, planet, profit’.

Thema 20 Kritisch consumeren

Lees meer…

Thema 20 Kritisch consumeren

Dit thema start met duurzaam consumeren. Daarbij gaan we in op het verkrijgen van informatie over de duurzaamheid van producten. Omdat een kritische consument ook zijn/haar rechten kent, eindigen we met consumentenbescherming en het oplossen van geschillen met een verkoper.

Thema 21 Voeding en bewegen

Lees meer…

Thema 21 Voeding en bewegen

Dit thema gaat over een gezonde leefstijl en hoe je die in de praktijk kunt brengen. We belichten nadrukkelijk de maatschappelijke relevantie van het thema en we laten de student nadenken over wie er verantwoordelijk is voor een gezonde leefstijl.

Thema 22 Stress

Lees meer…

Thema 22 Stress

Stress is beroepsziekte nummer 1. We gaan in op de oorzaken, gevolgen en oplossingen. De student buigt zich ook over het dilemma wie verantwoordelijk is voor het verminderen van stress, school, werkgever, overheid en/of de persoon zelf.

Thema 23 Verslaving

Lees meer…

Thema 23 Verslaving

Dit thema draait om verslaving en alles wat daarmee samenhangt. We nemen de student mee in vier stappen: het probleem en de oorzaken, de gevolgen, de aanpak via regelgeving en voorlichting en tenslotte, hulpverlening.

Thema 24 Seksuele gezondheid

Lees meer…

Thema 24 Seksuele gezondheid

Jongeren geven aan dat seksuele voorlichting vaak alleen gaat over biologische aspecten. Vandaar dat wij in dit thema vooral de rol van seksualiteit in onze samenleving belichten en ingaan op de grenzen die er zijn op seksueel gebied.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

digitaal

Online leeromgeving

Maak kennis met onze digitale lesmethode. Kies voor volledig digitaal of de combinatie van digitaal en een boek (blended). De digitale lesmethode is beschikbaar voor maatschappijleer op het voortgezet onderwijs en burgerschap op het mbo. 

Lees meer…

Docentmateriaal

Speciaal voor docenten die werken met onze methode bieden wij een grote variëteit aan hulpmiddelen ter aanvulling op en verrijking van onze methodes.

Je vindt de docentmaterialen in de online leeromgeving en op de Docentenportal.

Lees meer…

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Burgerschap MBO heeft veel schrijf- en onderwijservaring. Het team kent het mbo ook echt vanuit de lespraktijk. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, studenten en andere deskundigen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de methode u en uw studenten echt ondersteunt bij de lessen.

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en studenten!