Actualiteitentoets

Blog actualiteitentoets

Zeven keer in het jaar verschijnt de actualiteitentoets van Essener, een toets voor leerlingen om hun kennis van het nieuws te testen. Het vak maatschappijleer, maar ook burgerschap bestaat niet zonder aandacht voor het nieuws en actuele gebeurtenissen, en daarom zien we de actualiteitentoets als een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Maar hoe komt zo’n toets eigenlijk tot stand?

Het onderwerp kiezen

Twee weken voor de verschijningsdatum komt een groepje redacteuren samen om het nieuws van de afgelopen periode door te nemen op bruikbare onderwerpen. En daar wordt nog regelmatig flink over gediscussieerd. Welk onderwerp kunnen we wel gebruiken en welk onderwerp juist niet.

Maar wat is bruikbaar nieuws voor de toets? Het onderwerp moet sowieso twee dagen of langer in het nieuws zijn geweest. Het onderwerp moet politiek of maatschappelijk relevant zijn – spannende gebeurtenissen in het privé leven van BN’ers, sportuitslagen of natuurrampen laten we doorgaans links liggen. En er moet natuurlijk een goede meerkeuzevraag over gesteld kunnen worden met aandacht voor het leerniveau. De B-vragen (vmbo, mbo-niveau) draaien vooral om herkenning: heeft de leerling het nieuwsfeit meegekregen en in grote lijnen begrepen? Voor de A-vragen (havo en vwo-niveau) zoeken we meer naar inzichtsvragen; vragen die wat dieper op het nieuws ingaan en die meer kennis over politiek en maatschappij vereisen.

Het samenstellen

Als we het eens zijn over de juiste onderwerpen gaat het redactieteam aan de slag om de onderwerpen uit te werken tot passende vragen. Vervolgens worden de vraagpunten nogmaals besproken door de redactieleden waarna ze naar de eindredacteur gaan. Deze stelt een zo gebalanceerd mogelijke toets samen. Er wordt altijd geprobeerd om een goede mix van nationale en internationale vragen te hebben.

Laatste check

Als laatste gaat de toets nog eenmaal langs de redactie voor feedback en langs een taalcorrector. Omdat we zo actueel mogelijk willen zijn gebeurt het samenstellen van de toets in het weekend en wordt de laatste feedback op maandag gegeven zodat de toets dinsdag op de Docentenportal kan staan. Spannend is altijd of er toch niet nog iets op maandag gebeurt wat echt niet kan ontbreken in de toets. Dan kunnen we natuurlijk niet anders dan er toch nog een vraag over maken en deze een plekje in de toets geven.

Wij hopen met deze toets een mooie brug te slaan tussen de lesstof en de actualiteit!

Weten wanneer de nieuwste actualiteitentoets online staat? Kijk op essener.nl voor alle data.