Van wieg tot graf

van wieg tot graf blog

In het dagelijks leven heb je, vaak zonder dat je het weet, veel te maken met de verzorgingsstaat. Ook leerlingen. In het laatste hoofdstuk van onze lesmethode Thema’s Maatschappijleer leggen we uit op welke wijze onze verzorgingsstaat zich heeft ontwikkeld en hoe deze in de praktijk werkt. In de nieuwe editie van het havo-lesboek hebben we onder meer dit hoofdstuk flink op de schop genomen en de lestekst en bronnen geactualiseerd.

Pakkende intro’s

Onze ervaring leert dat pakkende intro’s en een vraag aan het begin van een hoofdstuk helpen om aandacht vast te houden. Bijvoorbeeld de vraag of bijles voor iedere leerling gratis moet worden. Kunnen uw leerlingen beargumenteren waarom ze hier voor of tegen zijn? In de lestekst gaan we in op deze vraag en brengen deze kwestie in verband met  kansenongelijkheid.

Verzorgingsstaten wereldwijd

Ook een  vergelijking  met andere landen biedt vaak nieuwe inzichten. Zoals we leerden bij onze leraren-opleiding: als je maar één samenleving kent, ken je er geen. In de  paragraaf ‘Verzorgingsstaten wereldwijd’ nemen we de verschillende modellen onder de loep én kijken we ook naar landen zonder verzorgingsstaat. We hopen dat leerlingen hierdoor een breder perspectief krijgen en zich realiseren dat het uitmaakt waar je wieg staat.

Van wieg tot graf

Over je wieg gesproken: een invalshoek die al lange tijd in onze boeken van Essener staat zijn de twee pagina’s ‘Van wieg tot graf’. In een levenslijn zie je de rol van onze verzorgingsstaat in de verschillende fasen van ons leven. Het kan aanleiding zijn om je te verwonderen op hoeveel plekken de overheid ingrijpt in het leven van alledag. Dat sportverenigingen er zijn omdat de overheid er bijna 2,5 miljard aan uitgeeft bijvoorbeeld. Je kunt je ook afvragen wat er mist of welke subsidies overbodig zijn naar jouw idee. Onze vaste vormgever heeft de vormgeving opgefrist. Niet alleen van de speciale pagina’s, maar van alle grafieken in de lestekst. Deze infographics geven verdieping aan de lesstof en zorgen voor afwisseling. We zijn benieuwd hoe u uw lessen gaat vormgeven dit jaar en hoe wij daarbij nog beter kunnen helpen. Laat ons weten wat u van de nieuwe editie van de havo-lesmethode vindt!