Luisteren is een vak

Luisteren is een vak

Het maken van methodes voor het onderwijs is vooruit kijken: wat vraagt het examenprogramma, komen daar de komende jaren wijzigingen op, zijn er verschuivingen in de manier waarop wordt lesgegeven, hoe leren jongeren het liefst, wordt het onderwijs digitaler na corona? Al deze vragen (en meer) passeren de revue als we nadenken over een herziening of doorontwikkeling.  

Die vragen stellen we onszelf, maar – veel belangrijker nog – daarover gaan we het liefst met onze docenten in gesprek. We doen dan ook regelmatig onderzoek. Dit gebeurt in denktanks en enquêtes, waarin we feedback ophalen over een bepaald boek of een paar digitale functionaliteiten, maar zo af en toe pakken we het wat groter aan.  

De afgelopen 6 maanden heeft marktonderzoeksbureau Choice voor Essener een markt- en merkonderzoek gedaan. Eind 2019 is Essener overgenomen door Malmberg en wilde graag weten wat het onderwijs daar van vindt. Daarnaast wilden we graag weten wat het merk Thema’s en Essener bij docenten oproept.  

De resultaten

We hebben inmiddels de resultaten gezien en we zijn blij dat onze klanten nog onverminderd enthousiast zijn over onze methodes en dienstverlening. Docenten zijn blij met de korte lijntjes met de uitgeverij en de kwaliteit en actualiteit van onze lesmethodes. We kregen dan ook mooie complimenten. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar tegelijkertijd willen we ook graag weten wat er nog beter of anders kan. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal doorontwikkelingswensen genoemd voor ons digitale platform. Daarnaast is het voor docenten in het algemeen soms lastig om de leerling of student wat meer te motiveren of te inspireren. Daarbij kijkt de docent óók naar Essener. Kunnen wij iets doen om de docent daar meer bij te ondersteunen? 

In het najaar zullen we in de nieuwsbrief nog wat dieper ingaan op een paar uitkomsten, maar in deze blog wil ik vooral even stilstaan bij wat we nou eigenlijk doen met al die kennis en inzichten.  

Zodra de resultaten van een onderzoek, enquête of denktank op papier staan gaan we er mee aan de slag. We analyseren de uitspraken en cijfers en combineren uitkomsten. We leggen de wensen en behoeften naast onze eigen concepten en ontwikkelplannen: moeten die worden bijgesteld? Of zitten we conceptueel goed, maar moeten we even kritisch kijken naar de keuzes die we in het herzieningsplan maken? We vragen ons ook af waaróm we bepaalde feedback krijgen. Want het is vooral belangrijk voor ons om te weten wat nu de reden is achter een wens of een beoordeling. Alleen dan kunnen we een solide oplossing bedenken. Ook kijken we naar tegengestelde wensen. Die komen vaak voor! Wil de ene docent het liefst een ‘startklare les’, de andere docent voelt zich daar juist door beperkt en wil liever meer ruimte voor eigen invulling. 

Roadmap

Al deze stappen leiden uiteindelijk tot een ‘roadmap’, een routekaart voor de komende maanden en jaren. We starten bijvoorbeeld een project digitaal platform op, en nemen het ‘laaghangend fruit’ en de inhoudelijke wensen mee in de herzieningsplannen. Daarin stellen we een prioritering op. Niet alles is even belangrijk of urgent, en soms is er meer onderzoek nodig om een plan beter in te vullen of juist om te voorkomen dat we teveel veranderen en het kind met het badwater weggooien.  

Er gebeurt dus van alles nadat een docent een enquête heeft ingevuld of een gesprek met ons heeft gevoerd. Deze aanpak leidt tot producten en dienstverlening die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van het onderwijs en die aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk om te luisteren, maar ook om te weten hóe je luistert. En dat kunnen we gelukkig goed bij Essener. Luisteren is een vak! Maar dat wist u natuurlijk als docent al lang…. 

Karen Westerduin 
Manager Essener