Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Vernieuwing Themasites Essener

Kopafbeelding

Op dit moment wordt hard gewerkt aan nieuwe Themasites voor havo en vwo. Deze nieuwe versies van themashavo.nl en themasvwo.nl zijn te gebruiken op computer en tablet met álle browsers. Aan de vertrouwde interactieve opdrachten zijn ook veel video-opdrachten toegevoegd.

De nieuwe Themasites voor havo en vwo zijn medio maart 2019 beschikbaar.

Nieuwe methode MBO Burgerschap

Onze redactie ontwikkelt een nieuwe lesmethode Burgerschap voor het MBO. In eerste instantie richten we ons op niveau 3 en 4. Ons streven is de MBO-methode medio 2021 uit te brengen.

Lijkt het u leuk met ons mee te denken over de opzet en didactiek van deze nieuwe methode, mail dan naar .

Herziening Maatschappijkunde uitgesteld

Kopafbeelding

In tegenstelling tot onze eerdere aankondiging verschijnen alle herziene katernen Maatschappijkunde in juli 2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft ons laten weten dat de syllabus voor Maatschappijkunde wordt geactualiseerd. In de syllabus staan de specificaties van de eindtermen per niveau.

Wij zijn blij met een actualisatie, omdat de examenstof daarmee beter aansluit op deze tijd en de leefwereld van de leerling. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van de media, die nu niet in het examenprogramma zijn opgenomen. De syllabus verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019. We vinden het erg belangrijk dat de boeken die we uitgeven voldoen aan de laatste exameneisen.

De voor het komend schooljaar aangekondigde nieuwe katernen Politiek, Criminaliteit en Media verschijnen daarom in juli 2020, samen met Pluriforme samenleving en Werk. Dit geldt zowel voor KGT als Basisberoepsniveau. Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.