6 tips waar je echt wat aan hebt voor een goede voorbereiding van het schooljaar

De vakantie zit er weer op. Leerlingen komen vol energie de klas binnen en willen graag hun vakantieverhalen met elkaar delen. Hartstikke gezellig natuurlijk, maar er moet ook gewerkt worden.
Om je op weg te helpen deelt onze redactie graag wat tips. Tips die zorgen voor een goede start, maar waar je de rest van het schooljaar ook wat aan hebt!

Voor je start 1

Reserveer alvast de excursies en gastlessen voor het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar is er meestal nog voldoende plek in de agenda’s om een leuk en leerzaam uitje te plannen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Prodemos: Bij Prodemos kun je onder andere gastlessen, een bezoek aan het gemeentehuis, en een dag politiek in Den Haag met een bezoek aan de Tweede Kamer reserveren.
  • Mensenbieb: Bij de Mensenbieb krijg je de kans om mensen te spreken die je anders wellicht niet zo snel zou spreken. Zoals bijvoorbeeld een transgender persoon, imam of vluchteling. Door in gesprek te gaan verruim je je blik en ontstaat er meer wederzijds begrip.
  • Nederlands Veteranen Instituut: Nodig eens een veteraan uit in de klas voor een gastles. Deze gastles sluit goed aan bij zowel burgerschap als maatschappijleer.
  • Anne Frank Huis: Bezoek met de klas het Anne Frank Huis. Naast het bezoek biedt de Anne Frank stichting ook een educatief programma aan.
  • Nodig een politicus uit. We weten uit ervaring dat politici dit soort bezoeken heel leuk vinden. Vraag bijvoorbeeld een raadslid, Kamerlid uit de regio, of leden van een politieke jongerenorganisatie om over zijn of haar werk te vertellen. Leerlingen kunnen zich op het bezoek voorbereiden en de politicus vragen stellen.

Voor je start 2

Op onze Docentenportal staan verschillende documenten die je kunt gebruiken voor een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

Maatschappijleer
Voor vmbo BK en KGT hebben we het document ‘Toelichting op de lesmethode’ met praktische tips en aanwijzingen om lessen voor te bereiden. Voor havo en vwo heet dit document ‘Inleiding en extra’s’. Je vindt deze documenten onder het kopje Docentenhandleidingen per hoofdstuk.

Onder het kopje ‘Didactische ondersteuning’ staan op de Docentenportal de Servicedocumenten. In deze documenten staan de wijzigingen in het werkboek ten opzichte van vorig schooljaar. Zo ben je meteen op de hoogte! Er zijn Servicedocumenten voor vmbo BK en KGT. Voor havo en vwo staan er voorbeeld-PTA’s, Studiewijzers en handige werkbladen.

Maatschappijkunde
Voor vmbo maatschappijkunde staat een verantwoording van de exameneisen in de katernen en een overzicht van de begrippen per hoofdstuk op de Docentenportal.

Burgerschap
Ook voor de lesmethodes Burgerschap voor het mbo bieden we Servicedocumenten aan. Daarnaast vind je op de Docentenportal de visie van uitgeverij Essener op het vak burgerschap, en de leerdoelen.

De links naar de genoemde documenten op de Docentenportal vind je hieronder:

Lesgeven met de digitale lesmethode?

Misschien ben je een van de vele docenten die les gaat geven met onze digitale lesmethode? Vergeet niet dat je vooraf een schoolbeheerder moet aanwijzen, en klassen moet aanmaken. Hoe dat moet en veel meer over de digitale lesmethode staat in de Handleiding digitale lesmethode.

De eerste les

De eerste les zal voor de leerlingen waarschijnlijk voornamelijk bestaan uit een kennismaking met jou als docent en met het vak maatschappijleer. We geven je hier graag wat handvatten voor.

  • Stel een vraag in de klas: wat viel jou de afgelopen vakantie op met betrekking tot het vak maatschappijleer? Je kunt dit onderdeel actiever maken door de beurt aan leerlingen te geven door het onderling overgooien van een bal of prop papier.
  • Ook een leuke start is om vrij te associëren met het vak. Waar denk jij aan bij maatschappijleer? Het mag ook grappig zijn. Laat de leerling hun associatie op een post-it schrijven en deze op het bord rond het woord maatschappijleer plakken. Of pak bijvoorbeeld het boek. Wie staan er op de omslag? Waar gaat het over denk je?

Extra’s voor in de les

Na de eerste les volgen er natuurlijk nog veel meer. Duidelijke en mooi gemaakte uitleg filmpjes zijn een prettige aanvulling op de les. Onze favoriete kanalen voor filmpjes geschikt voor maatschappijleer en burgerschap zijn:

Toetsen

We helpen je dit jaar met de toetsen. Naast de toetsen op de Docentenportal en de toetsenbank verschijnt dit jaar ook de Actualiteitentoets weer 7 keer. De Actualiteitentoets stimuleert leerlingen om het nieuws te gaan kijken. Je vindt de Actualiteitentoets op de Docentenportal.
Heb je er weleens aan gedacht om de toetsen op een andere manier in te zetten?

  • Tip: Bied de Actualiteitentoets een keer op een andere manier aan. Geef ze in quiz-vorm met bijvoorbeeld Kahoot.
  • Tip: Behandel de vragen van de Actualiteitentoets klassikaal en gebruik het om over bepaalde onderwerpen te discussiëren.

Bovenstaande tips zijn ter inspiratie en je kunt jouw les natuurlijk invullen zoals je zelf wilt. Wil je jouw tips met andere docenten delen? Geef ze door via info@essener.nl en wellicht komt jouw tip binnenkort op onze socialmediakanalen en in de nieuwsbrief.