Maatschappijleer tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs maatschappijleer

Tweetalig onderwijs

De samenleving wordt steeds internationaler en tweetalig onderwijs (tto) wordt op veel plekken aangeboden. Een andere taal leer je natuurlijk het beste als je deze dagelijks gebruikt. Bij tto is de spreek- en instructietaal vaak in het Engels. Andere taalcombinaties zijn echter ook mogelijk. Voor de onderbouw havo en vwo is minstens 50% van de lessen in een andere taal. Bij vmbo-onderbouw is dit 30% (bron: Rijksoverheid).

Ontwikkeling Nederlandse taal

Niet onbelangrijk voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Bij tto geldt dat het onderwijs in de vreemde taal niet ten koste mag gaan van de Nederlandse taalontwikkeling. Ook de eindexamens zijn in het Nederlands

Internationale activiteiten

Wanneer een school tweetalig onderwijs aanbiedt, moeten ze ook internationale activiteiten aanbieden. Denk hierbij aan taalreizen, uitwisselingen of excursies. Door deze activiteiten en andere extra kosten is de eigen bijdrage voor ouders vaak wat hoger op deze scholen.

Lesmethode

Essener komt dit jaar met een geheel vernieuwde Engelstalige methode voor maatschappijleer: Getting to Know Dutch Society, geschikt voor zowel havo als vwo-niveau. Bij het ontwikkelproces van de methode hebben we uitgebreid gesproken met maatschappijleerdocenten in het tweetalig onderwijs en zijn we met hun feedback aan de slag gegaan. Zo hebben we in deze nieuwe editie onder andere gezorgd voor voldoende verdieping zonder de teksten te moeilijk te maken. Ook zijn de meer complexe begrippen in de lestekst aangevuld met de Nederlandse vertaling, zodat leerlingen de context en duiding van de termen helder hebben.

Meer informatie over tweetalig onderwijs of onze methode?

Wil je als school meer informatie over tweetalig onderwijs? Op de website van Nuffic, De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, kun je veel informatie vinden.

Benieuwd naar Getting to Know Dutch Society? Bekijk dan het proefexemplaar of onze tto-pagina.