Week van Burgerschap – thema veilig

video in de klas

De jaarlijkse Week van Burgerschap is in 2023 van 22 tot en met 26 mei. Het doel van deze week is om in de klas aandacht te schenken aan wat burgerschap nu eigenlijk betekent. Zoals ieder jaar wordt er aan de Week van Burgerschap ook een thema gekoppeld. Dit jaar is dat het recht op veiligheid van kinderen. Hiermee wordt iedereen tot achttien jaar bedoeld. Want ondanks dat zij recht hebben op veiligheid, groeien ze lang niet allemaal op in een veilige leefomgeving.

Veiligheid in Nederland

Alleen al in Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 120.000 jongeren slachtoffer van kindermishandeling, waarbij er naar schatting zelfs een jongere per week sterft als gevolg hiervan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het toenemend aantal jongeren in ons land dat de drugscriminaliteit in wordt getrokken, regelmatig ook met een fatale afloop, zoals bij Indy (zie hier zijn verhaal).

Veiligheid in het buitenland

Ook in andere landen hebben jongeren te maken met verschillende vormen van onveiligheid: denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne en het toenemende geweld in Soedan. Dus, ook al is er een internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: helaas worden er wereldwijd nog steeds dagelijks rechten van jongeren geschonden.

Op de website van UNICEF kun je de 54 artikelen vinden uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind. De site is goed bruikbaar in de les:

  • Laat de leerlingen de icoontjes van deze artikelen bekijken en nadenken over welke artikelen zij belangrijk vinden en waarom.
  • Laat ze ook in debat gaan over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingenopvang. Vinden zij, gezien de huidige woningcrisis, dat jongeren uit gezinnen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld eerder recht op een woning hebben dan zij?

Vraag de leerlingen ook wat veiligheid eigenlijk voor hen betekent.

  • Voelen zij zichzelf wel eens onveilig en waarom?
  • Hoe denken zij bijvoorbeeld over actuele thema’s zoals online veiligheid (zie deze video)?
  • Vinden zij dat onze eigen overheid genoeg doet om de veiligheid van kinderen in ons land voldoende te beschermen?

Over burgerschap

Veiligheid is dus een belangrijk thema als het over burgerschap gaat. Maar burgerschap gaat natuurlijk over meer.

  • Aan welke onderwerpen denken leerlingen nog meer als het over burgerschap gaat?
  • Welke waarden vinden zij belangrijk als ze aan burgerschap denken?
  • Hoe zien leerlingen dit allemaal terug in hun eigen leven?

Genoeg stof tot nadenken dus!

In ieder geval allemaal een leuke en inspirerende Week van Burgerschap gewenst!

Meer video’s in de klas gebruiken? Bekijk ze op het YouTube kanaal van Uitgeverij Essener: Uitgeverij Essener – YouTube of lees ze op onze blog-pagina: Blog – Uitgeverij Essener