Hoe zet jij de Actualiteitentoets in?

Actualiteitentoets

Zeven keer per jaar verschijnt de Actualiteitentoets van Essener, een toets voor leerlingen en studenten om hun kennis van het nieuws te testen. Voor de vakken maatschappijleer en burgerschap is aandacht voor het nieuws en actuele gebeurtenissen essentieel. Daarom zien we de Actualiteitentoets als een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Veel docenten printen de toets om door de leerlingen te laten maken. Op deze wijze is de toets is heel gemakkelijk te gebruiken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om nóg meer uit de toets te halen. In deze blog bespreken we de verschillende manieren waarop jij de Actualiteitentoets kan gebruiken.

LessonUp

Steeds meer docenten werken met LessonUp, een leuke tool waarmee je jouw les digitaal en interactief opzet. Je kunt de vragen van de actualiteitentoets heel gemakkelijk gebruiken voor één van de functies van LessonUp.

In LessonUp kun je gebruik maken van een quizfunctie, leerlingen spelen tegen elkaar en de resultaten worden zichtbaar op het bord. Dit biedt niet alleen een leuke werkvorm maar het competitie-element werkt vaak motiverend voor een klas. Je kunt ervoor kiezen om een leerling of student die het antwoord juist had het nieuwsfeit toe te laten lichten.

Wanneer je liever het nieuws van de afgelopen periode met de klas bespreekt kan je de poll functie gebruiken. Hier komt een percentage op het bord te staan per gekozen antwoord. Zo kan je langer stilstaan bij nieuws wat niet goed door de klas is opgepikt. Bij zowel de quiz- als pollfunctie kun je ook nieuwsfeiten presenteren met een videofragment of afbeelding.

De toetsfunctie van LessonUp is ook het bekijken waard. Hier biedt LessonUp de mogelijkheid om bijvoorbeeld antwoorden per leerling/student te husselen zodat afkijken bemoeilijkt wordt. Ook kan er direct becijferd worden.

Kahoot

Kahoot is een bekend online en gratis programma wat veel in het onderwijs wordt gebruikt. In tegenstelling tot LessonUp is dit gratis. Ook hier kan de Actualiteitentoets gemakkelijk gebruikt worden als interactieve en digitale les. De mogelijkheden bij Kahoot zijn wel wat beperkter dan bij LessonUp, maar de quizfunctie werkt prima voor het behandelen van het nieuws.


Wanneer de Actualiteitentoets als toets wordt ingezet dan werkt dit voor veel docenten het prettigste wanneer deze geprint wordt uitgedeeld. Onze opmaak helpt de toets gemakkelijk en snel na te kijken. Zoals hierboven al benoemd kan ook de toetsfunctie van LessonUp een overweging zijn.

Individueel of in teams

Naast het inzetten als toets, en de andere hierboven besproken individuele vormen van het gebruiken van de Actualiteitentoets, zijn er ook samenwerkingsvormen denkbaar. De Actualiteitentoets is bijvoorbeeld zeer geschikt voor de werkvorm ‘Denken-Delen-Uitwisselen’:

  • Je verdeelt de klas in groepjes en geeft aan dat ze het als team op gaan nemen tegen de andere teams.
  • Je stelt een of meerdere vragen aan de klas.
  • De leerlingen/studenten krijgen even de tijd om in stilte over het antwoord na te denken (denken).
  • Vervolgens gaan de leerlingen met elkaar hun antwoorden in het team afstemmen (delen) en kiezen een gezamenlijk antwoord.
  • Tot slot vraagt de leraar aan een van de leerlingen uit het elk team om hun antwoord(en) met de klas te delen (uitwisselen).

Deze werkvorm kan zowel via LessonUp, Kahoot als op papier. Bij LessonUp en Kahoot kunnen leerlingen per team een antwoord indienen. Bij de geprinte versie kan je zowel per vraag klassikaal uitwisselen of de toets als geheel.

Opzoeken

Een andere manier van bezig zijn met het nieuws is leerlingen of studenten de antwoorden van de toetsvragen op te laten zoeken. Ze komen zo via internet met verschillende nieuwsbronnen in aanraking. Je kan ze ook eerst de toets laten maken, en de vragen die ze niet kunnen beantwoorden laten googlen. Het doel van de toets is immers ook aandacht voor het nieuws en actuele gebeurtenissen. Het is meteen ook een manier om met ze in gesprek te gaan over pluriformiteit van de media, internetbubbels en desinformatie.

Nabespreken

Waarschijnlijk hebben maar weinig leerlingen of studenten álle vragen van de Actualiteitentoets goed. Het kan daarom nuttig zijn na afloop de Actualiteitentoets (kort) na te bespreken. Welke nieuwsonderwerpen hebben de leerlingen gemist? Is een vraag inmiddels ingehaald door de actualiteit? En een nabespreking geeft je de mogelijkheid een aantal onderwerpen uit de toets te pikken waarmee je een link kan leggen naar de lesstof.

De Actualiteitentoets vind je op de Docentenportal. Nog geen licentie? Bestel dan een licentie in onze webshop.