Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Thema’s Maatschappijleer voor VMBO-KGT (4e druk)

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's


  • De lesmethode voor Vmbo-KGT bestaat uit een les- en een werkboek, beide in full-colour uitgevoerd.
   Elk hoofdstuk in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is op tien dubbele pagina’s verrijkingsstof opgenomen.
   Het werkboek wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.
   De methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo-KGT.

  • Thema's

   Na de inleiding Wat is maatschappijleer? komen de volgende thema’s aan bod:
   Jongeren, Politiek, Pluriforme samenleving, Nederland en de wereld, Media, Werk, Criminaliteit en Relaties.
   De thema’s kunnen in ieder gewenste volgorde worden behandeld.
   In zowel het lesboek als het werkboek is met speciale lijntjes aangegeven welk delen in principe alleen bestemd zijn voor de T-leerlingen.

   Actualiteit

   Een van de krachtige elementen van de methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarom passen we elk jaar in het werkboek de In het nieuws-opdrachten, de infographics en een deel van de andere opdrachten aan.
   De onderwijservaring binnen het redactieteam plus de nauwe samenwerking met Vmbo-docenten staan garant voor een degelijke én aantrekkelijke lesmethode.

   Themasites

   Bij de methode hoort de gratis themasite www.themasvmbo.nl met talloze interactieve opdrachten en testen, gerangschikt per hoofdstuk. Per thema kunnen leerlingen een proeftoets maken en soms is er een extra digitale les opgenomen. Doordat de opdrachten interactief zijn, krijgt de leerling meteen te zien of een antwoord goed of fout is.
   Er is ook een speciale app voor smartphones en tablets met diagnostische toetsen.

   Docentenmateriaal

   Op een aantal manieren ondersteunen we uw taak als docent. We noemen de drie belangrijkste.
   In de uitgebreide docentenhandleiding I staan alle antwoorden op de vragen en opdrachten uit het werkboek, aangevuld met tips en didactische aanwijzingen.
   In de docentenhandleiding II staan per hoofdstuk open en gesloten vragen, waarvan een deel voorzien is van bronmateriaal.
   Op de docentenportal (waarvoor u een licentie kunt aanschaffen) vindt u o.a. bovenstaande docentenhandleidingen, een digitale weergave van de les- en werkboeken, powerpointpresentaties, een databank met actuele bronnen zoals video's en websites, pta’s en studiewijzers.

  • Leerlingensite

   Op www.themasvmbo.nl staan talloze interactieve opdrachten en proeftoetsen. Elk jaar ontvangt elke docent die onze methode gebruikt de inloggegevens. Deze zijn ook per of telefonisch (tel. 075-6217291) bij ons op te vragen.


   Docentenportal

   • een digitale weergave van de les- en werkboeken.
   • antwoorden op de werkboekvragen (Docentenhandleiding I).
   • powerpointpresentaties per hoofdstuk.
   • een databank met video's en websites.
   • actualiteitentoetsen.
   • PTA's en studiewijzers.
   • toetsvragen in Word-formaat (Docentenhandleiding II).
   • Wintoetsen en Quayne-toetsen.

   Een licentie voor de docentenportal Vmbo kost € 25,00 per docent per schooljaar en kunt u via onze webshop of telefonisch bestellen.

    

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT - Lesboek 4e druk
ISBN: 978-90-8674-205-9 art 1300
€ 43,00
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT - Werkboek 2019-2020 (verschijnt juli 2019)
ISBN: 978-90-8674-321-6 art 1309
€ 12,85
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT - Werkboek 2018-2019
ISBN: 978-90-8674-272-1 art 1308
€ 11,35
Vmbo-KGT Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2019-20 - gedrukte versie (verschijnt augustus 2019)
ISBN: 978-90-8674-324-7 art 1404
€ 11,00 N.v.t.
Vmbo-KGT Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2018-19 - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-277-6 art 1403
€ 11,00 N.v.t.
Vmbo-KGT Docentenhandleiding II (toetsvragen) bij 4e druk - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-229-5 art 1430
€ 11,00 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2019-2020 (beschikbaar vanaf augustus 2019)
ISBN: art 8003
€ 27,50 N.v.t.
Docentenportal Vmbo licentie schooljaar 2018-2019
ISBN: art 8002
€ 25,00 N.v.t.
Docentenportal Vmbo + Havo/Vwo licentie schooljaar 2019-2020 (beschikbaar vanaf augustus 2019)
ISBN: art 8043
€ 45,00 N.v.t.
Docentenportal Vmbo + Havo/Vwo licentie schooljaar 2018-2019
ISBN: art 8042
€ 40,00 N.v.t.