Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Thema’s Maatschappijleer voor VMBO-KGT (4e druk)

Het bestellen van boeken en lesmaterialen is alleen mogelijk voor docenten en scholen. De betaling wordt afgehandeld door middel van een factuur aan de betreffende school.

 • Algemene informatie
  Meer informatie
  Downloads en extra's


  • De lesmethode voor Vmbo KGT bestaat uit een les- en een werkboek, beide in full-colour uitgevoerd.
   Elk hoofdstuk in het lesboek beslaat steeds twee pagina’s lestekst plus foto’s en bronnen. Daarnaast is op tien dubbele pagina’s verrijkingsstof opgenomen.
   Het werkboek wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel actuele en gevarieerde bronnen met opdrachten. Elk hoofdstuk eindigt met een invulsamenvatting en -begrippenlijst.
   De methode is geschikt voor het derde en/of vierde leerjaar Vmbo KGT.

  • Thema's

   Na de inleiding Wat is maatschappijleer? komen de volgende thema’s aan bod:
   Jongeren, Politiek, Nederland en de wereld, Media, Pluriforme samenleving, Relaties, Werk en Criminaliteit.
   De thema’s kunnen in ieder gewenste volgorde worden behandeld.
   In zowel het lesboek als het werkboek is met speciale lijntjes aangegeven welk delen in principe alleen bestemd zijn voor de T-leerlingen.

   Actualiteit

   Een van de krachtige elementen van de methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarom passen we elk jaar in het werkboek de In het nieuws-opdrachten, de infographics en een deel van de andere opdrachten aan.
   De onderwijservaring binnen het redactieteam plus de nauwe samenwerking met Vmbo-docenten staan garant voor een degelijke én aantrekkelijke lesmethode.

   Themasites

   Bij de methode hoort de gratis themasite www.themas.online met talloze interactieve opdrachten en testen, gerangschikt per hoofdstuk. Doordat de opdrachten interactief zijn, krijgt de leerling meteen te zien of een antwoord goed of fout is.
   Er is ook een speciale app voor smartphones en tablets met diagnostische toetsen.

   Docentenmateriaal

   Op een aantal manieren ondersteunen we uw taak als docent. We noemen de drie belangrijkste.
   In de uitgebreide docentenhandleiding I staan alle antwoorden op de vragen en opdrachten uit het werkboek, aangevuld met tips en didactische aanwijzingen.
   In de docentenhandleiding II staan per hoofdstuk open en gesloten vragen, waarvan een deel voorzien is van bronmateriaal.
   Op de docentenportal (waarvoor u een licentie kunt aanschaffen) vindt u o.a. bovenstaande docentenhandleidingen, een digitale weergave van de les- en werkboeken, powerpointpresentaties, een databank met actuele bronnen zoals video's en websites, pta’s en studiewijzers.

  • Leerlingensite

   Op www.themas.online staan talloze interactieve opdrachten. 


   Docentenportal

   Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen, zoals:

   • een digitale weergave van de les- en werkboeken.
   • antwoorden op de werkboekvragen (Docentenhandleiding I).
   • powerpointpresentaties per hoofdstuk.
   • een databank met video's en websites.
   • actualiteitentoetsen.
   • PTA's en studiewijzers.
   • toetsvragen in Word-formaat (Docentenhandleiding II).
   • Wintoetsen en Quayne-toetsen.
   • RTTI-toetsen.


   Een licentie voor de docentenportal Vmbo kunt u via onze webshop of telefonisch bestellen.

    

Producten bestellen

Titel Prijs Docentexemplaar Aantal
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT - Lesboek 5e druk
ISBN: 978-90-8674-349-0 art 1500
€ 45,25
Thema’s Maatschappijleer voor Vmbo-KGT - Werkboek 2020-2021
ISBN: 978-90-8674-352-0 art 1505
€ 14,00
Vmbo-KGT Docentenhandleiding I (uitwerkingen) 2020-2021 - gedrukte versie
ISBN: 978-90-8674-355-1 art 1405
€ 11,50 N.v.t.
Vmbo-KGT Docentenhandleiding II (toetsvragen) bij 5e druk - gedrukte versie (langere levertijd i.v.m.herdruk)
ISBN: 978-90-8674-356-8 art 1431
€ 11,50 N.v.t.
Docentenportal VMBO licentie schooljaar 2020-2021
ISBN: art 8004
€ 25,75 N.v.t.
Docentenportal Vmbo + Havo/Vwo licentie schooljaar 2020-2021
ISBN: art 8044
€ 41,75 N.v.t.