Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Online bladerboek VMBO KGT

De methoden Thema’s Maatschappijleer voor VMBO KGT en VMBO BK zijn helemaal geactualiseerd. In het lesboek zijn thema’s als Nederland in de wereld, Pluriforme samenleving en Media flink op de schop genomen. En in het werkboek wordt uiteraard aandacht besteed aan de coronacrisis en de gevolgen voor onze maatschappij.
Zoals altijd, krijgt u uw eigen exemplaar toegestuurd. Ondertussen geven we u graag alvast online toegang tot het vernieuwde lesboek. Klik hier om in het online bladerboek van KGT alle actuele bronnen, aansprekende foto’s en vernieuwde lesteksten te bekijken.
 
 

Je praat erover bij maatschappijleer

Met deze slogan introduceren we de vernieuwde 5e editie Thema's Maatschappijleer voor VMBO BK en VMBO KGT.
Natuurlijk zijn alle bronnen en foto's weer helemaal actueel, en een aantal thema's zijn flink gewijzigd. Op verzoek van docenten brengen we bijvoorbeeld politiek voor BK dichterbij door een stripverhaal over betrokkenheid van jongeren. Er is veel aandacht voor het voeren van een klassengesprek. En in een thema als Media gaat het over de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen bij het delen van online informatie, over de invloed van influencers en over de risico's van het altijd online zijn. En bij verschillende thema's besteden we in actuele bronnen aandacht aan het Corona virus, dat op onze maatschappij een enorme impact heeft.
Zo belichten we actuele onderwerpen die belangrijk zijn voor het vak maatschappijleer. We laten u dat graag zien in onze nieuwe methode, die u voor het begin van het schooljaar automatisch toegestuurd krijgt.


Hebt u afgelopen jaar geen boek gekregen? Zorg dan dat uw adres bij ons bekend is! Stuur een mailtje naar   of bestel een docentexemplaar via de site.

Nieuwe katernen Maatschappijkunde

Dit jaar verschijnen er 2 nieuwe examenkaternen voor niveau KGT en voor BB: Werk en Pluriforme samenleving. De inhoud is volledig geactualiseerd met nieuwe bronnen, foto’s en opdrachten. De overzichtelijke opbouw hebben we gehandhaafd omdat daarmee de leerlingen perfect worden voorbereid op de examens. Deze katernen bereiden leerlingen voor op de schoolexamens over deze twee domeinen.
 
De syllabuscomissie van het CvTE is bezig met het opstellen van een vernieuwd eindexamenprogramma, waarin bijvoorbeeld de verschillen tussen BB en KGT duidelijker naar voren komen. Deze syllabus ligt ten grondslag aan de vernieuwing van onze Examenkaternen die getoetst worden op de Centraal Examens. Zodra de syllabus definitief is vastgesteld, kunnen we met de ontwikkeling van de overige katernen aan de slag: Politiek, Criminaliteit en Media. Deze domeinen worden voor het eerst getoetst in het schooljaar 2021/2022. Deze katernen kunt u dan ook voorjaar 2021 verwachten. 
 

Brief Maatschappijkunde voor uw directie

Wilt u Maatschappijkunde op uw school gaan geven? Via deze link kunt u een voorbeeldbrief downloaden. In de brief staan argumenten om uw directie te overtuigen Maatschappijkunde op uw school aan te bieden als examenvak.

Poster en lesbrief Bogus de IJsbeer

Extra voor onze gebruikers van de docentenportal: een poster voor in de klas, en een uitgebreide lesbrief. De lesbrief is gemaakt voor het VMBO, maar kan ook voor de andere niveau's gebruikt worden.

De poster is beschikbaar als .pdf en als .jpg, zodat u hem op een elektronisch schoolbord of via een beamer kunt tonen in de klas.

Didactische ondersteuning
De poster en de lesbrief kunt u vinden op de docentenportal bij de lesmethoden VMBO KGT en BK, onder het kopje 'Didactische ondersteuning'.

Nieuwe boekenlijsten schooljaar 2021-2022

De boekenlijsten voor het nieuwe schooljaar zijn weer beschikbaar. Voor het komende schooljaar hebben we onze methode voor HAVO in zijn geheel vernieuwd, zowel het lesboek als het werkboek.Ook de examenkaternen Politiek, Criminaliteit en Media zijn geactualiseerd. Ze zijn gebaseerd op de vernieuwde syllabus Maatschappijkunde VMBO 2022. 
Onze nieuwe methode Burgerschap voor MBO hebben we uitgebreid met een nieuwe methode voor Entrée-2, zie ook onze MBO website.

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.

Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/werkboek) u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO en MBO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

Het examenvak maatschappijwetenschappen voor havo en vwo volgt sinds 2019 een nieuw programma. De examenkaternen Maatschappijwetenschappen van Essener zijn gebaseerd op het oude programma en sluiten niet aan op de stof van het huidig centraal schriftelijk examen. U kunt de katernen wel gebruiken ter ondersteuning en verdieping in uw klassen, maar niet als inhoudelijk voorbereiding op het examen.

De zes titels zijn beperkt beschikbaar en zullen vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer worden aangeboden.

Nieuwe druk Thema's Maatschappijleer VMBO

De Vmbo-redactie is bezig met de laatste loodjes van de nieuwe druk van Thema’s Maatschappijleer voor VMBO KGT én voor BK. Elk thema is kritisch bekeken en op diverse punten aangepast. De lesteksten zijn herschreven en gemoderniseerd. Met name de thema's Media, Pluriforme samenleving en Nederland en de wereld zijn behoorlijk op de schop gegaan. George Rinkel, auteur van de methode, zegt daarover: 'We hebben veel met docenten gesproken om te horen wat zij van de huidige editie vinden. We vinden het belangrijk om nauw aan te sluiten bij de wensen uit de praktijk. Veel van de vernieuwingen zijn dan ook in overleg met docenten doorgevoerd. Zo komen er vijf nieuwe verhalen in het lesboek KGT en werken we met auteur Marc ter Horst aan een speciale pagina over klimaat.' 

Ook voor BK-leerlingen verandert het een en ander. Het blijft natuurlijk een les/werkboek, wat voor deze leerlingen erg prettig werkt. Maar om hen nog meer aan te spreken, wordt er een volledig nieuw stripverhaal in het thema Politiek opgenomen. Janine Middelkoop: 'Met zo'n stripverhaal, geschreven vanuit het perspectief van jongeren, kunnen leerlingen zich goed voorstellen dat ook zij op die manier met politiek te maken krijgen. Dát is waar het ons om gaat: leerlingen direct aanspreken en aansluiten bij hun leefwereld.'  

Een van de krachtigste elementen van onze methode is de aandacht voor actuele gebeurtenissen. Zo passen we elk jaar in het werkboek meerdere opdrachten, infographics en foto's aan. Jenny Schings: ‘Leerlingen herkennen de actualiteit en dat is voor velen van hen een extra stimulans om aan het werk te gaan. Niet voor niets krijgen vrijwel alle Vmbo-leerlingen al jarenlang les uit Thema’s!'

Nieuwe oefenwebsite www.themas.online

Kopafbeelding

Uitgeverij Essener is druk bezig met het vernieuwen van de Themasites. Havo- en Vwo-leerlingen terecht op de gratis oefenwebsite www.themas.online  voor splinternieuwe opdrachten, waaronder een groot aantal video-opdrachten. U kunt deze opdrachten gebruiken als extra oefenmateriaal, bijvoorbeeld in de les voor de toets. Leerlingen kunnen inloggen op www.themas.online met de gegevens van hun ELO (bijvoorbeeld Magister of SOMToday) waardoor gedaan werk bewaard blijft. Wilt u de website direct en zonder in te loggen bekijken, klik dan hier (uw resultaten zullen dan niet worden bewaard).

De digitale tool Quizlet

Kopafbeelding

In deze lastige tijd kunnen docenten alle tips voor online lesmateriaal goed gebruiken. Daarom brengen wij graag de digitale tool Quizlet nogmaals onder de aandacht. Met Quizlet kunnen leerlingen op een interactieve manier grote aantallen begrippen leren. We hebben de belangrijkste begrippen uit onze methoden in Quizlet gezet. De begrippen zijn beschikbaar voor alle niveaus.

 
 
De begrippensets zijn makkelijk te vinden door te zoeken op ‘Essener’ (let op dat je zoekt naar gebruikers en niet naar 'studiesets') of klik op deze link. Als docent kun je trouwens ook zelf begrippensets maken. Via een link stel je die beschikbaar aan leerlingen.