Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Algemene vakweblinks

www.nvlm.nl
De Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer (NVLM).

www.maatschappijenpolitiek.nl
Maatschappij en Politiek, het vakblad voor docenten maatschappijleer. In dit blad vindt u onder meer interviews, recensies, informatie over lesmethodes en mededelingen van de NVLM.

www.prodemos.nl
ProDemos, Huis voor Democratie en rechtstaat, biedt docenten politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

www.examenblad.nl
De officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs.

www.nieuwsindeklas.nl
Nieuws in de klas helpt docenten om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice wordt gewerkt aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

www.digischool.nl
Dit vaklokaal voor leerlingen bevat veel artikelen, proeftoetsen, internetopdrachten, werkstukken, websites, video's en examenstof. Voor docenten is er de community maatschappijleer.

m.socrative.com/lecturer/
Leerlingen en docent kunnen in de klas inloggen op deze site. De docent stelt een vraag en de leerlingen beantwoorden deze met smartphone, iPad of computer. De antwoorden verschijnen op de beamer.

www.edmodo.com
Met dit social media instrument kunt u via internet besloten groepen begeleiden. Er is geen reclame, het is gratis en makkelijk mee te werken. U kunt werkgroepjes aanmaken en vervolgens beheren.

Per thema

Om u de mogelijkheid te geven bij elk thema van het vak maatschappijleer nieuwe opdrachten of actuele informatie te gebruiken, geven we hier voor elk thema een aantal relevante internetadressen.

Politiek, Rechtsstaat, Internationale vraagstukken

Massamedia

Criminaliteit en Veiligheid

Werk en Verzorgingsstaat

Pluriforme samenleving

Cultuur en Socialisatie